Statistieken Deelgemeente Bree

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Bree in de gemeente Bree. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Bree in de gemeente Bree. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Bree
(grote groei van 24% naar 12.747 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Bree is met 2.492 personen gegroeid van 10.255 personen in 1990 tot 12.747 personen in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 76 personen (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Bree met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Bree: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bree met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Bree, 2: deelgemeente Bree, 3: deelgemeente Tongerlo Bree, 4: deelgemeente Opitter.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Bree voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Bree ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Bree

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Bree. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Bree: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.676)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Bree. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Bree was €32.676. Er waren 7.165 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Bree was €234.120.413.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Bree in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bree waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Bree (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Bree in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Bree: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Bree helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bree getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Bree

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Bree.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bree

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Bree. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Bree helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bree getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Bree voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.409Aantal2023
Mannen6.244Aantal2023
0 tot 10 jaar1.062Aantal2023
10 tot 20 jaar1.208Aantal2023
20 tot 30 jaar1.378Aantal2023
30 tot 40 jaar1.535Aantal2023
40 tot 50 jaar1.545Aantal2023
50 tot 60 jaar1.843Aantal2023
60 tot 70 jaar1.857Aantal2023
70 tot 80 jaar1.274Aantal2023
80 tot 90 jaar743Aantal2023
90 jaar en ouder113Aantal2023
Aantal inwoners12.747Aantal2023
0 tot 5 jaar494Aantal2023
5 tot 10 jaar568Aantal2023
10 tot 15 jaar642Aantal2023
15 tot 20 jaar566Aantal2023
20 tot 25 jaar673Aantal2023
25 tot 29 jaar705Aantal2023
30 tot 35 jaar785Aantal2023
35 tot 40 jaar750Aantal2023
40 tot 45 jaar851Aantal2023
45 tot 50 jaar694Aantal2023
50 tot 55 jaar872Aantal2023
55 tot 60 jaar971Aantal2023
60 tot 65 jaar940Aantal2023
65 tot 70 jaar917Aantal2023
70 tot 75 jaar736Aantal2023
75 tot 80 jaar538Aantal2023
80 tot 85 jaar426Aantal2023
85 tot 90 jaar317Aantal2023
90 tot 95 jaar103Aantal2023
95 jaar en ouder10Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Bree. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Bree.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden335Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden299Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen36Aantal2023
Winkels: periodieke goederen56Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen32Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels131Aantal2023
Horecazaken61Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten107Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden36Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Bree. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.723Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.990Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.079Aantal2023
Huishoudens 3 personen704Aantal2023
Huishoudens 4 personen702Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen248Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.165Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€234.120.413Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.675Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.321Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€245.438.089Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.257Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.120Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1964%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)174%Percentage2023
Aantal nationaliteiten269Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.396Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)236%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit258Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)52%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Bree.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72004ACode2024
RegionaamBreeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.918Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.077Aantal2024
Aantal inwoners12.747Aantal2023
Aantal huishoudens5.723Aantal2023
Aantal wagens6.653Aantal2022
Dichtheid adressen1,64Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,59Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,16Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,35Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Bree.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder392Aantal2023
Alleenwonend1.990Aantal2023
Andere persoon188Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.194Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.832Aantal2023
Inwonende andere persoon157Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder577Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.969Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar594Aantal2023
Lid van collectief huishouden179Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)704Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen796Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Bree. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties30Aantal2020
Huizen-Transacties72Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties40Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties32Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Bree.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.820Aantal2023
Eigenaars3.962Aantal2023
% Huurders31%Percentage2023
% Eigenaars69%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Bree. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.453Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945697Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.412Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.051Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010858Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020947Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021240Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900163Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.179Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.263Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.391Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Bree. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.