Statistieken Deelgemeente Dadizele

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dadizele in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dadizele in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Dadizele
(daling van 0,51% naar 3.868 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Dadizele is met 20 inwoners gedaald van 3.888 inwoners in 1990 tot 3.868 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -1 inwoners (-0,01%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Dadizele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Dadizele: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Dadizele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dadizele-Kern, 2: buurt Klephoek, 3: buurt Bakkershoek, 4: buurt Dadizelehoek, 5: buurt Oliekotstraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Dadizele voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Dadizele ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Dadizele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Dadizele. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Dadizele: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.847)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dadizele. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dadizele was €30.847. Er waren 2.239 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Dadizele was €69.067.791.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Dadizele in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Moorslede waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Dadizele (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Dadizele in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Dadizele: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Dadizele helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Moorslede getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Dadizele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Dadizele.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Moorslede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Dadizele. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Dadizele helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Moorslede getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Dadizele voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.970Aantal2023
Mannen1.899Aantal2023
0 tot 10 jaar359Aantal2023
10 tot 20 jaar423Aantal2023
20 tot 30 jaar407Aantal2023
30 tot 40 jaar459Aantal2023
40 tot 50 jaar484Aantal2023
50 tot 60 jaar495Aantal2023
60 tot 70 jaar468Aantal2023
70 tot 80 jaar473Aantal2023
80 tot 90 jaar236Aantal2023
90 jaar en ouder50Aantal2023
Aantal inwoners3.868Aantal2023
0 tot 5 jaar178Aantal2023
5 tot 10 jaar181Aantal2023
10 tot 15 jaar236Aantal2023
15 tot 20 jaar187Aantal2023
20 tot 25 jaar178Aantal2023
25 tot 29 jaar229Aantal2023
30 tot 35 jaar242Aantal2023
35 tot 40 jaar217Aantal2023
40 tot 45 jaar247Aantal2023
45 tot 50 jaar237Aantal2023
50 tot 55 jaar249Aantal2023
55 tot 60 jaar246Aantal2023
60 tot 65 jaar234Aantal2023
65 tot 70 jaar234Aantal2023
70 tot 75 jaar274Aantal2023
75 tot 80 jaar199Aantal2023
80 tot 85 jaar118Aantal2023
85 tot 90 jaar118Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Dadizele. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Dadizele.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden89Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden78Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen15Aantal2023
Winkels: periodieke goederen7Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen11Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels33Aantal2023
Horecazaken20Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten25Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Dadizele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.698Aantal2023
Huishoudens 1 persoon531Aantal2023
Huishoudens 2 personen660Aantal2023
Huishoudens 3 personen211Aantal2023
Huishoudens 4 personen220Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen76Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.239Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€69.067.791Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.847Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.645Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€73.197.351Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.681Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)122Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)478%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten56Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit188Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit60Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Dadizele.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36012BCode2024
RegionaamDadizeleNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte591Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.108Aantal2024
Aantal inwoners3.868Aantal2023
Aantal huishoudens1.698Aantal2023
Aantal wagens1.982Aantal2022
Dichtheid adressen3,57Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,55Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,87Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,35Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Dadizele.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder129Aantal2023
Alleenwonend531Aantal2023
Andere persoon34Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)602Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen908Aantal2023
Inwonende andere persoon34Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder179Aantal2023
Kind bij gehuwd paar557Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar248Aantal2023
Lid van collectief huishouden102Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)304Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen228Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Dadizele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties31Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties24Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Dadizele.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders463Aantal2023
Eigenaars1.234Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Dadizele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.821Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970370Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000665Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010246Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020132Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.607Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen210Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.814Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Dadizele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.