Statistieken Deelgemeente Ingelmunster

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Ingelmunster in de gemeente Ingelmunster. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Ingelmunster in de gemeente Ingelmunster. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Ingelmunster
(grote toename van 11% naar 11.448 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Ingelmunster is met 1.173 inwoners toegenomen van 10.275 inwoners in 1990 tot 11.448 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 36 inwoners (0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Ingelmunster met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Ingelmunster: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Ingelmunster met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ingelmunster, 2: buurt Beelshoek, 3: buurt Hoogte Ingelmunster, 4: buurt Ezelshoek, 5: buurt Rodenbachwijk ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Ingelmunster met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ingelmunster, 2: buurt Beelshoek, 3: buurt Hoogte Ingelmunster, 4: buurt Ezelshoek, 5: buurt Rodenbachwijk, 6: buurt Bloemenwijk-Westwijk, 7: buurt Ingelmunster-Verspr. Bew.-West, 8: buurt Industrieterrein I, 9: buurt Noord-Oost, 10: buurt Station Ingelmunster, 11: buurt De Wante-de Zandvlugge, 12: buurt Hoge Doorn-Staatsbaan op Kortrijk, 13: buurt Baan Naar Izegem, 14: buurt Hoevewijk, 15: buurt Bronbeek, 16: buurt Ingelmunster-Versp.Bew.-Zuido., 17: buurt Vierbunder, 18: buurt St. Hubert, 19: buurt Zuid-West, 20: buurt Mandelvallei ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Ingelmunster voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Ingelmunster ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Ingelmunster

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Ingelmunster. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Ingelmunster: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.801)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Ingelmunster. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Ingelmunster was €33.801. Er waren 6.267 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Ingelmunster was €211.831.960.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Ingelmunster in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ingelmunster waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Ingelmunster (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Ingelmunster in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Ingelmunster: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Ingelmunster helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ingelmunster getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Ingelmunster

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Ingelmunster.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ingelmunster

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Ingelmunster. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Ingelmunster helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ingelmunster getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Ingelmunster voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.783Aantal2023
Mannen5.688Aantal2023
0 tot 10 jaar1.178Aantal2023
10 tot 20 jaar1.208Aantal2023
20 tot 30 jaar1.363Aantal2023
30 tot 40 jaar1.457Aantal2023
40 tot 50 jaar1.434Aantal2023
50 tot 60 jaar1.616Aantal2023
60 tot 70 jaar1.360Aantal2023
70 tot 80 jaar1.002Aantal2023
80 tot 90 jaar626Aantal2023
90 jaar en ouder128Aantal2023
Aantal inwoners11.448Aantal2023
0 tot 5 jaar616Aantal2023
5 tot 10 jaar562Aantal2023
10 tot 15 jaar609Aantal2023
15 tot 20 jaar599Aantal2023
20 tot 25 jaar626Aantal2023
25 tot 29 jaar737Aantal2023
30 tot 35 jaar752Aantal2023
35 tot 40 jaar705Aantal2023
40 tot 45 jaar725Aantal2023
45 tot 50 jaar709Aantal2023
50 tot 55 jaar788Aantal2023
55 tot 60 jaar828Aantal2023
60 tot 65 jaar719Aantal2023
65 tot 70 jaar641Aantal2023
70 tot 75 jaar496Aantal2023
75 tot 80 jaar506Aantal2023
80 tot 85 jaar372Aantal2023
85 tot 90 jaar254Aantal2023
90 tot 95 jaar99Aantal2023
95 jaar en ouder29Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Ingelmunster.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Ingelmunster.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden193Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden172Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen38Aantal2023
Winkels: periodieke goederen9Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels70Aantal2023
Horecazaken29Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten73Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden21Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Ingelmunster. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.929Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.474Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.779Aantal2023
Huishoudens 3 personen770Aantal2023
Huishoudens 4 personen677Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen229Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.267Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€211.831.960Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.801Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.424Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€228.314.063Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit10.740Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)487Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1895%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)58%Percentage2023
Aantal nationaliteiten171Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit722Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit216Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Ingelmunster.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36007ACode2024
RegionaamIngelmunsterNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.643Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen7.543Aantal2024
Aantal inwoners11.448Aantal2023
Aantal huishoudens4.929Aantal2023
Aantal wagens5.918Aantal2022
Dichtheid adressen4,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,97Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,00Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,60Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Ingelmunster.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder327Aantal2023
Alleenwonend1.474Aantal2023
Andere persoon118Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.088Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.452Aantal2023
Inwonende andere persoon79Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder507Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.859Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar742Aantal2023
Lid van collectief huishouden151Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)910Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen702Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Ingelmunster. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties98Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties82Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties16Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Ingelmunster. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.159Aantal2023
Eigenaars3.778Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Ingelmunster. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.394Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945903Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.187Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.609Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010451Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020621Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202167Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900484Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.579Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen795Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.323Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie48Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Ingelmunster. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.