Statistieken Deelgemeente Peer

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Peer in de gemeente Peer. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Peer in de gemeente Peer. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Peer
(zeer grote toename van 28% naar 8.940 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Peer is met 1.980 personen gegroeid van 6.960 personen in 1990 tot 8.940 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 60 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Peer met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Peer: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Peer met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Peer, 2: deelgemeente Kleine Brogel, 3: deelgemeente Grote Brogel, 4: deelgemeente Wijchmaal.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Peer voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Peer ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Peer

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Peer. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Peer: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.450)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Peer. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Peer was €32.450. Er waren 5.022 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Peer was €162.964.410.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Peer in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Peer waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Peer (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Peer in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Peer: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Peer helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Peer getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Peer

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Peer.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Peer

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Peer. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Peer helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Peer getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Peer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.495Aantal2023
Mannen4.460Aantal2023
0 tot 10 jaar830Aantal2023
10 tot 20 jaar912Aantal2023
20 tot 30 jaar914Aantal2023
30 tot 40 jaar1.065Aantal2023
40 tot 50 jaar1.140Aantal2023
50 tot 60 jaar1.375Aantal2023
60 tot 70 jaar1.287Aantal2023
70 tot 80 jaar796Aantal2023
80 tot 90 jaar478Aantal2023
90 jaar en ouder92Aantal2023
Aantal inwoners8.940Aantal2023
0 tot 5 jaar395Aantal2023
5 tot 10 jaar435Aantal2023
10 tot 15 jaar502Aantal2023
15 tot 20 jaar410Aantal2023
20 tot 25 jaar424Aantal2023
25 tot 29 jaar490Aantal2023
30 tot 35 jaar517Aantal2023
35 tot 40 jaar548Aantal2023
40 tot 45 jaar595Aantal2023
45 tot 50 jaar545Aantal2023
50 tot 55 jaar612Aantal2023
55 tot 60 jaar763Aantal2023
60 tot 65 jaar686Aantal2023
65 tot 70 jaar601Aantal2023
70 tot 75 jaar477Aantal2023
75 tot 80 jaar319Aantal2023
80 tot 85 jaar283Aantal2023
85 tot 90 jaar195Aantal2023
90 tot 95 jaar80Aantal2023
95 jaar en ouder12Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Peer. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Peer.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden190Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden172Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen22Aantal2023
Winkels: periodieke goederen18Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen21Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels64Aantal2023
Horecazaken37Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten71Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden18Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Peer. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.911Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.249Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.418Aantal2023
Huishoudens 3 personen501Aantal2023
Huishoudens 4 personen547Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen196Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.022Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€162.964.410Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.450Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.686Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€185.841.487Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit8.353Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)416Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1592%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)77%Percentage2023
Aantal nationaliteiten158Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit602Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)108%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit172Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Peer.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72030ACode2024
RegionaamPeerNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.535Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.308Aantal2024
Aantal inwoners8.940Aantal2023
Aantal huishoudens3.911Aantal2023
Aantal wagens4.912Aantal2022
Dichtheid adressen1,17Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,97Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,86Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,08Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Peer.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder263Aantal2023
Alleenwonend1.249Aantal2023
Andere persoon101Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.690Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.928Aantal2023
Inwonende andere persoon105Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder394Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.543Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar449Aantal2023
Lid van collectief huishouden127Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)532Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen538Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Peer. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties15Aantal2020
Huizen-Transacties52Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties41Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Peer.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.137Aantal2023
Eigenaars2.771Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Peer. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.233Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945278Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970947Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.689Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010617Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020552Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190037Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.171Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.056Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.155Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie62Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Peer. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.