Statistieken Deelgemeente Rekkem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Rekkem in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Rekkem in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Rekkem
(groei van 5,8% naar 4.953 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Rekkem is met 273 personen gegroeid van 4.680 personen in 1990 tot 4.953 personen in 2023 (dat is een groei van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 personen (0,17%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Rekkem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Rekkem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Rekkem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rekken-Dorp, 2: buurt Croise Menen (02), 3: buurt Dronkaard, 4: buurt Lauwse Beek, 5: buurt Rekkem-Dorp-Zuid ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Rekkem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rekken-Dorp, 2: buurt Croise Menen (02), 3: buurt Dronkaard, 4: buurt Lauwse Beek, 5: buurt Rekkem-Dorp-Zuid, 6: buurt Murisson-Steenburg, 7: buurt Lauwestraat-Verspr. Bewoning, 8: buurt Paradijs, 9: buurt Purgatoire, 10: buurt Triloy, 11: buurt L.A.R., 12: buurt Dronckaert-Brun Cornet ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Rekkem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Rekkem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Rekkem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Rekkem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Rekkem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.354)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rekkem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rekkem was €30.354. Er waren 2.819 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Rekkem was €85.568.536.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Rekkem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Menen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Rekkem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Rekkem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Rekkem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Rekkem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Menen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Rekkem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Rekkem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Rekkem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Rekkem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Menen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Rekkem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.512Aantal2023
Mannen2.443Aantal2023
0 tot 10 jaar541Aantal2023
10 tot 20 jaar576Aantal2023
20 tot 30 jaar479Aantal2023
30 tot 40 jaar654Aantal2023
40 tot 50 jaar675Aantal2023
50 tot 60 jaar635Aantal2023
60 tot 70 jaar571Aantal2023
70 tot 80 jaar463Aantal2023
80 tot 90 jaar234Aantal2023
90 jaar en ouder68Aantal2023
Aantal inwoners4.953Aantal2023
0 tot 5 jaar251Aantal2023
5 tot 10 jaar290Aantal2023
10 tot 15 jaar308Aantal2023
15 tot 20 jaar268Aantal2023
20 tot 25 jaar242Aantal2023
25 tot 29 jaar237Aantal2023
30 tot 35 jaar335Aantal2023
35 tot 40 jaar319Aantal2023
40 tot 45 jaar352Aantal2023
45 tot 50 jaar323Aantal2023
50 tot 55 jaar295Aantal2023
55 tot 60 jaar340Aantal2023
60 tot 65 jaar289Aantal2023
65 tot 70 jaar282Aantal2023
70 tot 75 jaar250Aantal2023
75 tot 80 jaar213Aantal2023
80 tot 85 jaar126Aantal2023
85 tot 90 jaar108Aantal2023
90 tot 95 jaar54Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Rekkem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Rekkem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden74Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden65Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen15Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen10Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels29Aantal2023
Horecazaken15Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten21Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Rekkem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.095Aantal2023
Huishoudens 1 persoon671Aantal2023
Huishoudens 2 personen711Aantal2023
Huishoudens 3 personen311Aantal2023
Huishoudens 4 personen289Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen113Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.819Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€85.568.536Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.354Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.653Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€88.504.595Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit4.255Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)618Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1023%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)138%Percentage2023
Aantal nationaliteiten89Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit705Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)149%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit83Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Rekkem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34027CCode2024
RegionaamRekkemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte792Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.751Aantal2024
Aantal inwoners4.953Aantal2023
Aantal huishoudens2.095Aantal2023
Aantal wagens2.583Aantal2022
Dichtheid adressen3,48Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,26Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Rekkem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder159Aantal2023
Alleenwonend671Aantal2023
Andere persoon38Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)834Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen982Aantal2023
Inwonende andere persoon36Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder262Aantal2023
Kind bij gehuwd paar774Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar369Aantal2023
Lid van collectief huishouden116Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)436Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen234Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Rekkem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties65Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties52Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties13Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€23.538Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€29.423Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€41.846Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€52.307Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€47.600Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€59.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Rekkem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders484Aantal2023
Eigenaars1.614Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Rekkem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.317Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945749Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970435Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000576Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010178Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020198Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900125Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.105Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen207Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.302Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Rekkem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.