Statistieken Gemeente Menen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Menen
(stijging van 5,9% naar 34.322 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Menen is met 1.913 inwoners toegenomen van 32.409 inwoners in 1990 tot 34.322 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 5,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 58 inwoners (0,17%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Menen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Menen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Menen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Menen, 2: deelgemeente Lauwe, 3: deelgemeente Rekkem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Menen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Menen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Menen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Menen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.383)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Menen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Menen was €30.383. Er waren 19.138 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Menen was €581.472.872.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Menen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Menen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Menen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Menen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Menen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Kortrijk.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Menen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Menen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Menen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Menen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Menen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen17.268Aantal2023
Mannen17.054Aantal2023
0 tot 10 jaar3.828Aantal2023
10 tot 20 jaar4.141Aantal2023
20 tot 30 jaar3.772Aantal2023
30 tot 40 jaar4.194Aantal2023
40 tot 50 jaar4.262Aantal2023
50 tot 60 jaar4.699Aantal2023
60 tot 70 jaar4.035Aantal2023
70 tot 80 jaar3.140Aantal2023
80 tot 90 jaar1.780Aantal2023
90 jaar en ouder471Aantal2023
Aantal inwoners34.322Aantal2023
0 tot 5 jaar1.778Aantal2023
5 tot 10 jaar2.035Aantal2023
10 tot 15 jaar2.187Aantal2023
15 tot 20 jaar1.972Aantal2023
20 tot 25 jaar1.901Aantal2023
25 tot 29 jaar1.867Aantal2023
30 tot 35 jaar2.070Aantal2023
35 tot 40 jaar2.125Aantal2023
40 tot 45 jaar2.169Aantal2023
45 tot 50 jaar2.086Aantal2023
50 tot 55 jaar2.292Aantal2023
55 tot 60 jaar2.401Aantal2023
60 tot 65 jaar2.127Aantal2023
65 tot 70 jaar1.895Aantal2023
70 tot 75 jaar1.655Aantal2023
75 tot 80 jaar1.468Aantal2023
80 tot 85 jaar976Aantal2023
85 tot 90 jaar761Aantal2023
90 tot 95 jaar316Aantal2023
95 jaar en ouder69Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Menen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd12.544Aantal2023
Gescheiden3.356Aantal2023
Ongehuwd16.183Aantal2023
Verweduwd2.239Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Menen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden780Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden645Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen145Aantal2023
Winkels: periodieke goederen75Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen53Aantal2023
Winkels: overige17Aantal2023
Winkels290Aantal2023
Horecazaken135Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten220Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden135Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens14.770Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.117Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.965Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.980Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.685Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.023Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften19.138Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€581.472.872Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.383Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.889Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€596.937.954Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen29.618Aantal2023
Vreemdelingen4.704Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit29.606Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.965Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4578%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)462%Percentage2023
Aantal nationaliteiten840Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit4.810Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)690%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.827Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)213%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Menen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34027Code2024
RegionaamMenenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.316Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen19.611Aantal2024
Aantal inwoners34.322Aantal2023
Aantal huishoudens14.770Aantal2023
Aantal wagens16.044Aantal2022
Dichtheid adressen5,91Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,35Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,45Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,84Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Menen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.300Aantal2023
Alleenwonend5.117Aantal2023
Andere persoon395Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.550Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.532Aantal2023
Inwonende andere persoon382Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.133Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.622Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.193Aantal2023
Lid van collectief huishouden784Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.436Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.806Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37Aantal2020
Huizen-Transacties419Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties367Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties52Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€53.498Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€49.359Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€76.146Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€69.552Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€99.784Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€89.237Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Menen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.697Aantal2023
Eigenaars10.070Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden16.560Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19455.238Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.282Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.030Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.086Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020962Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202183Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.674Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen13.778Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.769Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie16.390Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie118Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.