Statistieken Deelgemeente Vrasene

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Vrasene
(grote toename van 18% naar 4.298 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Vrasene is met 659 inwoners toegenomen van 3.639 inwoners in 1990 tot 4.298 inwoners in 2022 (dat is een grote toename van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 21 inwoners (0,53%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Vrasene met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Vrasene: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Vrasene met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vrasene-Centrum, 2: buurt Smishoek, 3: buurt Mosselbank, 4: buurt Tuinlaan, 5: buurt Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid, 6: buurt Vrasene-Verspr. Bew.- Noord, 7: buurt Kleine Kouter Beveren (Sint-Niklaas).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Vrasene voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Vrasene ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Vrasene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Vrasene. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Vrasene: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.110)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Vrasene. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Vrasene was €39.110. Er waren 2.284 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Vrasene was €89.326.165.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 55 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Vrasene in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Vrasene (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Vrasene in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Vrasene: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Vrasene helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Vrasene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Vrasene.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beveren (Sint-Niklaas)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Vrasene. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Vrasene helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.099Aantal2022
Mannen2.200Aantal2022
0 tot 10 jaar459Aantal2022
10 tot 20 jaar518Aantal2022
20 tot 30 jaar476Aantal2022
30 tot 40 jaar593Aantal2022
40 tot 50 jaar554Aantal2022
50 tot 60 jaar556Aantal2022
60 tot 70 jaar488Aantal2022
70 tot 80 jaar393Aantal2022
80 tot 90 jaar207Aantal2022
90 jaar en ouder23Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Vrasene.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*19.965Aantal2023
Gescheiden*4.366Aantal2023
Ongehuwd*23.089Aantal2023
Verweduwd*2.880Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Vrasene helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.284Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€89.326.165Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.109Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.554Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Vrasene.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*46.235Aantal2023
Vreemdelingen*4.065Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Vrasene helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46003BCode2023
RegionaamVraseneNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.410Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen2.254Aantal2023
Aantal inwoners4.298Aantal2022
Aantal huishoudens1.779Aantal2021
Aantal wagens2.177Aantal2021
Dichtheid adressen1,60Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,05Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,26Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,54Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Vrasene.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties32Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties25Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Vrasene.