Statistieken Arrondissement Sint-Niklaas

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Sint-Niklaas
(zeer grote stijging van 25% naar 261.954 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Sint-Niklaas is met 52.716 inwoners toegenomen van 209.238 inwoners in 1990 tot 261.954 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1.597 inwoners (0,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Beveren (Sint-Niklaas), 2: gemeente Kruibeke, 3: gemeente Lokeren, 4: gemeente Sint-Gillis-Waas, 5: gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), 6: gemeente Stekene, 7: gemeente Temse.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Sint-Niklaas voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Sint-Niklaas ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Sint-Niklaas. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Sint-Niklaas: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.777)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas was €35.777. Er waren 142.439 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas was €5.096.030.652.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Sint-Niklaas in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Sint-Niklaas (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Sint-Niklaas in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Sint-Niklaas: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Sint-Niklaas.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Sint-Niklaas voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Sint-Niklaas in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Sint-Niklaas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen132.527Aantal2023
Mannen129.427Aantal2023
0 tot 10 jaar28.293Aantal2023
10 tot 20 jaar31.609Aantal2023
20 tot 30 jaar29.799Aantal2023
30 tot 40 jaar32.567Aantal2023
40 tot 50 jaar33.289Aantal2023
50 tot 60 jaar36.205Aantal2023
60 tot 70 jaar31.233Aantal2023
70 tot 80 jaar24.118Aantal2023
80 tot 90 jaar12.172Aantal2023
90 jaar en ouder2.669Aantal2023
Aantal inwoners261.954Aantal2023
0 tot 5 jaar13.551Aantal2023
5 tot 10 jaar14.799Aantal2023
10 tot 15 jaar16.202Aantal2023
15 tot 20 jaar15.509Aantal2023
20 tot 25 jaar14.780Aantal2023
25 tot 29 jaar15.271Aantal2023
30 tot 35 jaar16.396Aantal2023
35 tot 40 jaar16.264Aantal2023
40 tot 45 jaar17.205Aantal2023
45 tot 50 jaar16.081Aantal2023
50 tot 55 jaar18.047Aantal2023
55 tot 60 jaar18.044Aantal2023
60 tot 65 jaar16.594Aantal2023
65 tot 70 jaar14.562Aantal2023
70 tot 75 jaar12.820Aantal2023
75 tot 80 jaar11.213Aantal2023
80 tot 85 jaar7.005Aantal2023
85 tot 90 jaar4.924Aantal2023
90 tot 95 jaar1.889Aantal2023
95 jaar en ouder341Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Sint-Niklaas. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd100.438Aantal2023
Gescheiden23.545Aantal2023
Ongehuwd123.584Aantal2023
Verweduwd14.387Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Sint-Niklaas.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4.171Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden3.782Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen641Aantal2023
Winkels: periodieke goederen390Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen412Aantal2023
Winkels: overige79Aantal2023
Winkels1.522Aantal2023
Horecazaken772Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten1.488Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden389Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens110.711Aantal2023
Huishoudens 1 persoon34.879Aantal2023
Huishoudens 2 personen38.279Aantal2023
Huishoudens 3 personen15.219Aantal2023
Huishoudens 4 personen14.343Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen7.991Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften142.439Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.096.030.652Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.776Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.068Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€5.397.004.825Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen237.868Aantal2023
Vreemdelingen24.086Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit237.822Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)11.750Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28332%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1088%Percentage2023
Aantal nationaliteiten5.261Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit25.114Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2209%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit13.194Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1023%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Sint-Niklaas.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46000Code2024
RegionaamArrondissement Sint-NiklaasNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte47.951Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen142.855Aantal2024
Aantal inwoners261.954Aantal2023
Aantal huishoudens110.711Aantal2023
Aantal wagens124.322Aantal2022
Dichtheid adressen2,98Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,46Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,31Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Sint-Niklaas.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder9.131Aantal2023
Alleenwonend34.879Aantal2023
Andere persoon4.005Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)46.438Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen49.742Aantal2023
Inwonende andere persoon4.166Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder14.599Aantal2023
Kind bij gehuwd paar45.728Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar16.534Aantal2023
Lid van collectief huishouden3.094Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)18.276Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen15.654Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties542Aantal2020
Huizen-Transacties2.123Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.608Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties515Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€36.156Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€64.580Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€50.277Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€6.601Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€49.183Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€84.208Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€66.655Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€10.034Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€63.496Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€107.158Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€82.575Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€16.213Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Sint-Niklaas.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders37.161Aantal2023
Eigenaars73.499Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden121.320Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194519.186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197024.163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200040.680Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201012.392Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202013.983Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20212.155Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19007.539Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen86.170Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen35.018Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie119.648Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie1.390Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Sint-Niklaas. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.