Statistieken Arrondissement Sint-Niklaas

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Sint-Niklaas
(zeer grote groei van 25% naar 261.954 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Sint-Niklaas is met 52.716 personen gestegen van 209.238 personen in 1990 tot 261.954 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1.597 personen (0,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Sint-Niklaas met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Beveren (Sint-Niklaas), 2: gemeente Kruibeke, 3: gemeente Lokeren, 4: gemeente Sint-Gillis-Waas, 5: gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), 6: gemeente Stekene, 7: gemeente Temse.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Sint-Niklaas voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Sint-Niklaas ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Sint-Niklaas. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Sint-Niklaas: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.777)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas was €35.777. Er waren 142.439 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Sint-Niklaas was €5.096.030.652.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Sint-Niklaas in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Sint-Niklaas (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Sint-Niklaas in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Sint-Niklaas: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Sint-Niklaas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Sint-Niklaas.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Sint-Niklaas voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Sint-Niklaas in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen132.527Aantal2023
Mannen129.427Aantal2023
0 tot 10 jaar28.293Aantal2023
10 tot 20 jaar31.609Aantal2023
20 tot 30 jaar29.799Aantal2023
30 tot 40 jaar32.567Aantal2023
40 tot 50 jaar33.289Aantal2023
50 tot 60 jaar36.205Aantal2023
60 tot 70 jaar31.233Aantal2023
70 tot 80 jaar24.118Aantal2023
80 tot 90 jaar12.172Aantal2023
90 jaar en ouder2.669Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Sint-Niklaas.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd100.438Aantal2023
Gescheiden23.545Aantal2023
Ongehuwd123.584Aantal2023
Verweduwd14.387Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Sint-Niklaas.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften142.439Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.096.030.652Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.776Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.068Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Sint-Niklaas.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen237.868Aantal2023
Vreemdelingen24.086Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Sint-Niklaas.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46000Code2023
RegionaamArrondissement Sint-NiklaasNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte47.951Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen141.443Aantal2023
Aantal inwoners261.954Aantal2023
Aantal huishoudens108.017Aantal2021
Aantal wagens122.792Aantal2021
Dichtheid adressen2,95Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,46Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,25Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,56Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Sint-Niklaas.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties542Aantal2020
Huizen-Transacties2.123Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.608Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties515Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€36.156Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€64.580Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€50.277Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€6.601Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€49.183Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€84.208Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€66.655Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€10.034Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€63.496Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€107.158Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€82.575Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€16.213Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Sint-Niklaas.