Statistieken Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Oost-Vlaanderen
(grote groei van 20% naar 1.561.316 inwoners in 2023)

De bevolking van de Provincie Oost-Vlaanderen is met 261.387 personen gestegen van 1.299.929 personen in 1990 tot 1.561.316 personen in 2023 (dat is een grote groei van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 7.921 personen (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Oost-Vlaanderen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Oost-Vlaanderen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Oost-Vlaanderen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Oost-Vlaanderen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Oost-Vlaanderen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Oost-Vlaanderen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.791)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Oost-Vlaanderen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Oost-Vlaanderen was €35.791. Er waren 874.499 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Oost-Vlaanderen was €31.299.205.723.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 arrondissementen (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Oost-Vlaanderen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Oost-Vlaanderen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Oost-Vlaanderen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Oost-Vlaanderen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Vlaams Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Oost-Vlaanderen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Oost-Vlaanderen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Oost-Vlaanderen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Oost-Vlaanderen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Oost-Vlaanderen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen789.484Aantal2023
Mannen771.832Aantal2023
0 tot 10 jaar159.308Aantal2023
10 tot 20 jaar176.582Aantal2023
20 tot 30 jaar184.955Aantal2023
30 tot 40 jaar202.253Aantal2023
40 tot 50 jaar203.305Aantal2023
50 tot 60 jaar214.751Aantal2023
60 tot 70 jaar188.630Aantal2023
70 tot 80 jaar139.365Aantal2023
80 tot 90 jaar73.920Aantal2023
90 jaar en ouder18.247Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd576.646Aantal2023
Gescheiden139.735Aantal2023
Ongehuwd757.073Aantal2023
Verweduwd87.862Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften874.499Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€31.299.205.723Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.791Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.127Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen1.427.829Aantal2023
Vreemdelingen133.487Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode40000Code2023
RegionaamProvincie Oost-VlaanderenNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte300.710Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen938.513Aantal2023
Aantal inwoners1.561.316Aantal2023
Aantal huishoudens663.373Aantal2021
Aantal wagens741.148Aantal2021
Dichtheid adressen3,12Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,19Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,21Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,46Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3.086Aantal2020
Huizen-Transacties13.077Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9.802Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3.275Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€59.480Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€77.561Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€70.483Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€13.581Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€76.490Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€100.136Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€91.846Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€18.031Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€97.549Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€126.927Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€115.622Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€23.267Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Oost-Vlaanderen.