Statistieken Gemeente Andenne

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Andenne
(grote groei van 13% naar 28.114 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Andenne is met 3.194 personen gegroeid van 24.920 personen in 2009 tot 28.114 personen in 2023 (dat is een grote groei van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 228 personen (0,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Andenne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Andenne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Andenne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Andenne, 2: deelgemeente Coutisse, 3: deelgemeente Bonneville, 4: deelgemeente Thon, 5: deelgemeente Maizeret, 6: deelgemeente Nameche, 7: deelgemeente Sclayn, 8: deelgemeente Vezin, 9: deelgemeente Landenne+Partie de Heron, 10: deelgemeente Seilles.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Andenne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Andenne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Andenne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Andenne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Andenne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.305)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Andenne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Andenne was €30.305. Er waren 15.696 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Andenne was €475.670.874.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Andenne in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Andenne waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Andenne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Andenne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Andenne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Namen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Andenne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Andenne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Andenne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Andenne.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Andenne voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Andenne in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen14.390Aantal2023
Mannen13.724Aantal2023
0 tot 10 jaar3.058Aantal2023
10 tot 20 jaar3.357Aantal2023
20 tot 30 jaar3.465Aantal2023
30 tot 40 jaar3.842Aantal2023
40 tot 50 jaar3.585Aantal2023
50 tot 60 jaar3.740Aantal2023
60 tot 70 jaar3.420Aantal2023
70 tot 80 jaar2.355Aantal2023
80 tot 90 jaar1.005Aantal2023
90 jaar en ouder287Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Andenne.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.848Aantal2023
Gescheiden3.256Aantal2023
Ongehuwd15.352Aantal2023
Verweduwd1.658Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Andenne.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften15.696Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€475.670.874Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.305Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.532Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Andenne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen26.534Aantal2023
Vreemdelingen1.580Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Andenne.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode92003Code2023
RegionaamAndenneNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte8.611Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen10.754Aantal2023
Aantal inwoners28.114Aantal2023
Aantal huishoudens11.886Aantal2021
Aantal wagens13.327Aantal2021
Dichtheid adressen1,25Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,26Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,38Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Andenne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties41Aantal2020
Huizen-Transacties235Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties140Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties95Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€19.829Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€16.696Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€25.197Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€19.550Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€32.808Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€23.982Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Andenne.