Statistieken Gemeente Anderlecht

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Anderlecht
(grote groei van 23% naar 125.065 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Anderlecht is met 23.694 inwoners gestegen van 101.371 inwoners in 2009 tot 125.065 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 1.692 inwoners (1,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Anderlecht met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Anderlecht: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Anderlecht met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Anderlecht-Centrum, 2: deelgemeente Anderlecht-Kanaal-Spoor Oost, 3: deelgemeente Anderlecht-Ring West.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Anderlecht voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Anderlecht ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Anderlecht

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Anderlecht. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Anderlecht: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€24.069)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Anderlecht. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Anderlecht was €24.069. Er waren 60.211 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Anderlecht was €1.449.214.752.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 72 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Anderlecht in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Anderlecht waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Anderlecht (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Anderlecht in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Anderlecht: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Anderlecht

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Anderlecht.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Anderlecht

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Anderlecht.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Anderlecht voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Anderlecht in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen62.734Aantal2023
Mannen62.331Aantal2023
0 tot 10 jaar18.413Aantal2023
10 tot 20 jaar17.505Aantal2023
20 tot 30 jaar17.416Aantal2023
30 tot 40 jaar18.331Aantal2023
40 tot 50 jaar17.340Aantal2023
50 tot 60 jaar14.946Aantal2023
60 tot 70 jaar10.270Aantal2023
70 tot 80 jaar6.231Aantal2023
80 tot 90 jaar3.591Aantal2023
90 jaar en ouder1.022Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Anderlecht.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd38.079Aantal2023
Gescheiden10.119Aantal2023
Ongehuwd71.863Aantal2023
Verweduwd5.004Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Anderlecht.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften60.211Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.449.214.752Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€24.069Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.405Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Anderlecht.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen81.959Aantal2023
Vreemdelingen43.106Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Anderlecht.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21001Code2023
RegionaamAnderlechtNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.791Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen52.855Aantal2023
Aantal inwoners125.065Aantal2023
Aantal huishoudens51.256Aantal2021
Aantal wagens29.174Aantal2021
Dichtheid adressen29,50Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners69,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens28,61Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens16,29Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Anderlecht.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties682Aantal2020
Huizen-Transacties174Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties167Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€59.952Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€70.439Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€85.568Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Anderlecht.