Statistieken Gemeente Ardooie

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Ardooie. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Ardooie. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Ardooie
(kleine daling van 2,18% naar 9.338 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Ardooie is met 208 inwoners afgenomen van 9.546 inwoners in 1990 tot 9.338 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 2,18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -6 inwoners (-0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Ardooie met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ardooie: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ardooie met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Ardooie, 2: deelgemeente Koolskamp.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Ardooie voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Ardooie ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Ardooie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Ardooie. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Ardooie: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.818)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Ardooie. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Ardooie was €34.818. Er waren 5.115 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Ardooie was €178.092.548.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 11 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Ardooie in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ardooie waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Ardooie (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Ardooie in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Ardooie: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Tielt.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Ardooie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Ardooie.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ardooie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Ardooie.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Ardooie voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Ardooie in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ardooie voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.680Aantal2023
Mannen4.658Aantal2023
0 tot 10 jaar948Aantal2023
10 tot 20 jaar986Aantal2023
20 tot 30 jaar1.003Aantal2023
30 tot 40 jaar1.186Aantal2023
40 tot 50 jaar1.098Aantal2023
50 tot 60 jaar1.250Aantal2023
60 tot 70 jaar1.260Aantal2023
70 tot 80 jaar882Aantal2023
80 tot 90 jaar557Aantal2023
90 jaar en ouder168Aantal2023
Aantal inwoners9.338Aantal2023
0 tot 5 jaar460Aantal2023
5 tot 10 jaar470Aantal2023
10 tot 15 jaar508Aantal2023
15 tot 20 jaar473Aantal2023
20 tot 25 jaar448Aantal2023
25 tot 29 jaar547Aantal2023
30 tot 35 jaar611Aantal2023
35 tot 40 jaar567Aantal2023
40 tot 45 jaar564Aantal2023
45 tot 50 jaar526Aantal2023
50 tot 55 jaar599Aantal2023
55 tot 60 jaar646Aantal2023
60 tot 65 jaar647Aantal2023
65 tot 70 jaar608Aantal2023
70 tot 75 jaar470Aantal2023
75 tot 80 jaar408Aantal2023
80 tot 85 jaar299Aantal2023
85 tot 90 jaar244Aantal2023
90 tot 95 jaar122Aantal2023
95 jaar en ouder22Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Ardooie. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.893Aantal2023
Gescheiden702Aantal2023
Ongehuwd4.086Aantal2023
Verweduwd657Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Ardooie.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden141Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden130Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen25Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels50Aantal2023
Horecazaken31Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten49Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Ardooie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.025Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.232Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.503Aantal2023
Huishoudens 3 personen542Aantal2023
Huishoudens 4 personen515Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen233Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.115Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€178.092.548Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.817Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.923Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€188.794.410Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen8.872Aantal2023
Vreemdelingen466Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit8.870Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)337Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1234%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)54%Percentage2023
Aantal nationaliteiten111Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit463Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)66%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit121Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Ardooie.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37020Code2024
RegionaamArdooieNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.492Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.438Aantal2024
Aantal inwoners9.338Aantal2023
Aantal huishoudens4.025Aantal2023
Aantal wagens4.794Aantal2022
Dichtheid adressen1,56Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,67Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,15Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,37Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Ardooie.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder257Aantal2023
Alleenwonend1.232Aantal2023
Andere persoon141Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.720Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.070Aantal2023
Inwonende andere persoon94Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder388Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.615Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar498Aantal2023
Lid van collectief huishouden118Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)606Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen552Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Ardooie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties75Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties54Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties21Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€81.933Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€55.879Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€104.800Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€64.537Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€142.160Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€80.277Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Ardooie.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.012Aantal2023
Eigenaars3.024Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Ardooie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.413Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945694Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970874Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.517Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010304Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020487Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900379Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.878Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen529Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.357Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie44Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Ardooie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.