Statistieken Gemeente Bonheiden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Bonheiden
(grote groei van 24% naar 15.458 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Bonheiden is met 3.004 personen gegroeid van 12.454 personen in 1990 tot 15.458 personen in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 91 personen (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Bonheiden met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bonheiden: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bonheiden met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Bonheiden, 2: deelgemeente Rijmenam.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Bonheiden voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Bonheiden ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Bonheiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Bonheiden. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Bonheiden: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€45.054)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bonheiden. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bonheiden was €45.054. Er waren 8.482 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Bonheiden was €382.143.344.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Bonheiden in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bonheiden waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Bonheiden (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Bonheiden in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Bonheiden: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Mechelen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bonheiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Bonheiden.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bonheiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Bonheiden.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Bonheiden voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Bonheiden in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bonheiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.904Aantal2023
Mannen7.554Aantal2023
0 tot 10 jaar1.442Aantal2023
10 tot 20 jaar1.785Aantal2023
20 tot 30 jaar1.482Aantal2023
30 tot 40 jaar1.637Aantal2023
40 tot 50 jaar1.780Aantal2023
50 tot 60 jaar2.309Aantal2023
60 tot 70 jaar2.146Aantal2023
70 tot 80 jaar1.562Aantal2023
80 tot 90 jaar1.040Aantal2023
90 jaar en ouder275Aantal2023
Aantal inwoners15.458Aantal2023
0 tot 5 jaar680Aantal2023
5 tot 10 jaar751Aantal2023
10 tot 15 jaar907Aantal2023
15 tot 20 jaar870Aantal2023
20 tot 25 jaar830Aantal2023
25 tot 29 jaar644Aantal2023
30 tot 35 jaar788Aantal2023
35 tot 40 jaar846Aantal2023
40 tot 45 jaar890Aantal2023
45 tot 50 jaar885Aantal2023
50 tot 55 jaar1.090Aantal2023
55 tot 60 jaar1.221Aantal2023
60 tot 65 jaar1.179Aantal2023
65 tot 70 jaar962Aantal2023
70 tot 75 jaar795Aantal2023
75 tot 80 jaar765Aantal2023
80 tot 85 jaar578Aantal2023
85 tot 90 jaar448Aantal2023
90 tot 95 jaar208Aantal2023
95 jaar en ouder31Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Bonheiden. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.546Aantal2023
Gescheiden1.207Aantal2023
Ongehuwd6.742Aantal2023
Verweduwd963Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Bonheiden.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden190Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden173Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen24Aantal2023
Winkels: periodieke goederen20Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen23Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels70Aantal2023
Horecazaken39Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten64Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden17Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Bonheiden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.253Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.624Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.327Aantal2023
Huishoudens 3 personen918Aantal2023
Huishoudens 4 personen924Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen460Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.482Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€382.143.344Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€45.053Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.882Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€399.107.409Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.806Aantal2023
Vreemdelingen652Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit14.806Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)348Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1927%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)31%Percentage2023
Aantal nationaliteiten237Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit646Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit284Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Bonheiden.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12005Code2024
RegionaamBonheidenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.919Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.136Aantal2024
Aantal inwoners15.458Aantal2023
Aantal huishoudens6.253Aantal2023
Aantal wagens8.374Aantal2022
Dichtheid adressen2,79Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,14Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,87Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Bonheiden.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder438Aantal2023
Alleenwonend1.624Aantal2023
Andere persoon192Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.006Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.316Aantal2023
Inwonende andere persoon257Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder686Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.864Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar940Aantal2023
Lid van collectief huishouden211Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.066Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen822Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Bonheiden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties17Aantal2020
Huizen-Transacties128Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties56Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties72Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€70.234Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€77.625Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€91.117Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€102.678Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€119.023Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€118.080Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Bonheiden.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.232Aantal2023
Eigenaars5.020Aantal2023
% Huurders20%Percentage2023
% Eigenaars80%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Bonheiden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.793Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945886Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.912Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.446Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010590Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020566Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202168Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900250Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.755Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.038Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.720Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie47Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Bonheiden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.