Statistieken Provincie Antwerpen

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Antwerpen
(grote toename van 22% naar 1.910.952 inwoners in 2023)

De bevolking van de Provincie Antwerpen is met 341.732 inwoners toegenomen van 1.569.220 inwoners in 1990 tot 1.910.952 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 10.356 inwoners (0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Antwerpen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Antwerpen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Antwerpen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Antwerpen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Antwerpen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.280)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Antwerpen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Antwerpen was €35.280. Er waren 1.047.263 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Antwerpen was €36.947.045.248.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 arrondissementen (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Antwerpen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Antwerpen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Antwerpen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Antwerpen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Vlaams Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Antwerpen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Antwerpen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Antwerpen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Antwerpen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen963.145Aantal2023
Mannen947.807Aantal2023
0 tot 10 jaar207.120Aantal2023
10 tot 20 jaar219.709Aantal2023
20 tot 30 jaar223.979Aantal2023
30 tot 40 jaar252.609Aantal2023
40 tot 50 jaar240.687Aantal2023
50 tot 60 jaar256.996Aantal2023
60 tot 70 jaar234.428Aantal2023
70 tot 80 jaar165.892Aantal2023
80 tot 90 jaar88.264Aantal2023
90 jaar en ouder21.268Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Antwerpen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd702.602Aantal2023
Gescheiden163.914Aantal2023
Ongehuwd945.031Aantal2023
Verweduwd99.405Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Antwerpen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.047.263Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€36.947.045.248Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.279Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.442Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Antwerpen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen1.658.014Aantal2023
Vreemdelingen252.938Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Antwerpen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode10000Code2023
RegionaamProvincie AntwerpenNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte287.617Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.109.701Aantal2023
Aantal inwoners1.910.952Aantal2023
Aantal huishoudens806.865Aantal2021
Aantal wagens864.967Aantal2021
Dichtheid adressen3,86Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners6,64Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,81Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,01Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Antwerpen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8.748Aantal2020
Huizen-Transacties13.421Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8.881Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4.540Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€107.636Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€94.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€83.493Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€40.527Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€133.044Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€118.485Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€103.457Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€53.649Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€166.412Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€149.147Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€127.469Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€68.918Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Antwerpen.