Statistieken Gemeente Bredene

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bredene. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bredene. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Bredene
(zeer grote groei van 48% naar 18.081 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Bredene is met 5.841 personen toegenomen van 12.240 personen in 1990 tot 18.081 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 177 personen (1,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Bredene met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bredene: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bredene met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Bredene, 2: deelgemeente Strand Bredene.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Bredene voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Bredene ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Bredene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Bredene. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Bredene: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.259)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bredene. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bredene was €34.259. Er waren 10.573 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Bredene was €362.224.441.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Bredene in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bredene waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Bredene (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Bredene in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Bredene: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Oostende.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bredene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Bredene.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bredene

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Bredene.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Bredene voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Bredene in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bredene voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.139Aantal2023
Mannen8.942Aantal2023
0 tot 10 jaar1.554Aantal2023
10 tot 20 jaar1.851Aantal2023
20 tot 30 jaar1.638Aantal2023
30 tot 40 jaar1.996Aantal2023
40 tot 50 jaar2.112Aantal2023
50 tot 60 jaar2.722Aantal2023
60 tot 70 jaar2.969Aantal2023
70 tot 80 jaar2.091Aantal2023
80 tot 90 jaar921Aantal2023
90 jaar en ouder227Aantal2023
Aantal inwoners18.081Aantal2023
0 tot 5 jaar702Aantal2023
5 tot 10 jaar849Aantal2023
10 tot 15 jaar922Aantal2023
15 tot 20 jaar924Aantal2023
20 tot 25 jaar812Aantal2023
25 tot 29 jaar828Aantal2023
30 tot 35 jaar978Aantal2023
35 tot 40 jaar1.024Aantal2023
40 tot 45 jaar1.074Aantal2023
45 tot 50 jaar1.042Aantal2023
50 tot 55 jaar1.308Aantal2023
55 tot 60 jaar1.414Aantal2023
60 tot 65 jaar1.506Aantal2023
65 tot 70 jaar1.461Aantal2023
70 tot 75 jaar1.203Aantal2023
75 tot 80 jaar880Aantal2023
80 tot 85 jaar553Aantal2023
85 tot 90 jaar354Aantal2023
90 tot 95 jaar172Aantal2023
95 jaar en ouder25Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Bredene. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.299Aantal2023
Gescheiden2.150Aantal2023
Ongehuwd7.477Aantal2023
Verweduwd1.155Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Bredene.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden254Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden225Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen42Aantal2023
Winkels: periodieke goederen31Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen16Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels92Aantal2023
Horecazaken60Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten73Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden29Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Bredene. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.382Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.885Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.224Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.071Aantal2023
Huishoudens 4 personen861Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen341Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.573Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€362.224.441Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.259Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.944Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€382.386.959Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen17.195Aantal2023
Vreemdelingen886Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit17.192Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)366Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1711%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Aantal nationaliteiten325Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit908Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit531Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Bredene.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35002Code2024
RegionaamBredeneNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.425Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen13.931Aantal2024
Aantal inwoners18.081Aantal2023
Aantal huishoudens8.382Aantal2023
Aantal wagens8.701Aantal2022
Dichtheid adressen9,77Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,69Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,88Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,10Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Bredene.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder654Aantal2023
Alleenwonend2.885Aantal2023
Andere persoon258Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.634Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.372Aantal2023
Inwonende andere persoon190Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder969Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.356Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.090Aantal2023
Lid van collectief huishouden188Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.278Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.188Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Bredene. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties159Aantal2020
Huizen-Transacties193Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties139Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties54Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€116.028Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€67.264Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€42.661Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€61.574Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€158.086Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€85.896Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€57.863Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€75.648Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€221.226Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€105.419Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€68.834Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€123.148Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Bredene.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.541Aantal2023
Eigenaars5.848Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Bredene. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.589Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.269Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.568Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.811Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.760Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.915Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202197Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900129Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.717Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.870Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.479Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Bredene. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.