Statistieken Arrondissement Oostende

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Oostende. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Oostende. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Oostende
(grote toename van 17% naar 159.324 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Oostende is met 23.534 personen toegenomen van 135.790 personen in 1990 tot 159.324 personen in 2023 (dat is een grote toename van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 713 personen (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Oostende met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Oostende: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Oostende met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Bredene, 2: gemeente Gistel, 3: gemeente Ichtegem, 4: gemeente Middelkerke, 5: gemeente Oostende, 6: gemeente Oudenburg, 7: gemeente De Haan.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Oostende voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Oostende ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Oostende. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Oostende: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.578)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oostende. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oostende was €31.578. Er waren 96.370 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Oostende was €3.043.162.289.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Oostende in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Oostende (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Oostende in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Oostende: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Oostende.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Oostende.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Oostende voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Oostende in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Oostende voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen80.599Aantal2023
Mannen78.725Aantal2023
0 tot 10 jaar13.330Aantal2023
10 tot 20 jaar15.016Aantal2023
20 tot 30 jaar15.628Aantal2023
30 tot 40 jaar16.978Aantal2023
40 tot 50 jaar17.806Aantal2023
50 tot 60 jaar22.766Aantal2023
60 tot 70 jaar24.859Aantal2023
70 tot 80 jaar20.019Aantal2023
80 tot 90 jaar10.406Aantal2023
90 jaar en ouder2.516Aantal2023
Aantal inwoners159.324Aantal2023
0 tot 5 jaar6.286Aantal2023
5 tot 10 jaar6.916Aantal2023
10 tot 15 jaar7.500Aantal2023
15 tot 20 jaar7.421Aantal2023
20 tot 25 jaar7.482Aantal2023
25 tot 29 jaar8.085Aantal2023
30 tot 35 jaar8.604Aantal2023
35 tot 40 jaar8.317Aantal2023
40 tot 45 jaar8.917Aantal2023
45 tot 50 jaar8.809Aantal2023
50 tot 55 jaar10.584Aantal2023
55 tot 60 jaar12.104Aantal2023
60 tot 65 jaar12.491Aantal2023
65 tot 70 jaar12.277Aantal2023
70 tot 75 jaar10.914Aantal2023
75 tot 80 jaar8.958Aantal2023
80 tot 85 jaar6.057Aantal2023
85 tot 90 jaar4.095Aantal2023
90 tot 95 jaar1.858Aantal2023
95 jaar en ouder350Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Oostende. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd60.275Aantal2023
Gescheiden19.499Aantal2023
Ongehuwd67.608Aantal2023
Verweduwd11.942Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Oostende.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3.783Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden3.389Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen542Aantal2023
Winkels: periodieke goederen473Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen262Aantal2023
Winkels: overige55Aantal2023
Winkels1.332Aantal2023
Horecazaken1.062Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten995Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden394Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Oostende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens77.358Aantal2023
Huishoudens 1 persoon31.631Aantal2023
Huishoudens 2 personen27.262Aantal2023
Huishoudens 3 personen8.599Aantal2023
Huishoudens 4 personen6.757Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen3.109Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon41%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften96.370Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.043.162.289Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.577Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.542Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€3.237.233.961Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen147.213Aantal2023
Vreemdelingen12.111Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit147.170Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.701Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21174%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)479%Percentage2023
Aantal nationaliteiten3.331Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit12.312Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1172%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit7.476Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)628%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Oostende.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35000Code2024
RegionaamArrondissement OostendeNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte30.461Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen150.810Aantal2024
Aantal inwoners159.324Aantal2023
Aantal huishoudens77.358Aantal2023
Aantal wagens71.271Aantal2022
Dichtheid adressen4,95Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,23Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,54Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,34Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Oostende.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder5.686Aantal2023
Alleenwonend31.631Aantal2023
Andere persoon2.825Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)21.200Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen36.094Aantal2023
Inwonende andere persoon1.969Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder8.498Aantal2023
Kind bij gehuwd paar19.512Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar8.800Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.976Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)10.234Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen10.386Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Oostende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2.427Aantal2020
Huizen-Transacties1.371Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties986Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties385Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€106.662Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€54.786Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€43.206Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€18.236Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€149.340Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€68.943Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€53.262Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€24.090Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€211.152Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€91.346Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€65.290Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€40.945Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Oostende.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders29.091Aantal2023
Eigenaars48.429Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Oostende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden122.447Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194516.301Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197030.233Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200042.575Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201014.089Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202012.600Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20211.862Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19004.030Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen47.112Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen75.221Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie121.548Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie720Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Oostende. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.