Statistieken Gemeente Dentergem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Dentergem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Dentergem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Dentergem
(grote stijging van 17% naar 8.632 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Dentergem is met 1.242 inwoners gegroeid van 7.390 inwoners in 1990 tot 8.632 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 38 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Dentergem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Dentergem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dentergem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Dentergem, 2: deelgemeente Markegem, 3: deelgemeente Oeselgem, 4: deelgemeente Wakken.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Dentergem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Dentergem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Dentergem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Dentergem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Dentergem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.742)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Dentergem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Dentergem was €33.742. Er waren 4.767 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Dentergem was €160.849.246.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Dentergem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dentergem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Dentergem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Dentergem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Dentergem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Tielt.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Dentergem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Dentergem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dentergem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Dentergem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Dentergem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Dentergem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Dentergem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.301Aantal2023
Mannen4.331Aantal2023
0 tot 10 jaar947Aantal2023
10 tot 20 jaar964Aantal2023
20 tot 30 jaar966Aantal2023
30 tot 40 jaar1.071Aantal2023
40 tot 50 jaar1.136Aantal2023
50 tot 60 jaar1.249Aantal2023
60 tot 70 jaar1.059Aantal2023
70 tot 80 jaar673Aantal2023
80 tot 90 jaar421Aantal2023
90 jaar en ouder146Aantal2023
Aantal inwoners8.632Aantal2023
0 tot 5 jaar455Aantal2023
5 tot 10 jaar475Aantal2023
10 tot 15 jaar468Aantal2023
15 tot 20 jaar496Aantal2023
20 tot 25 jaar485Aantal2023
25 tot 29 jaar467Aantal2023
30 tot 35 jaar565Aantal2023
35 tot 40 jaar496Aantal2023
40 tot 45 jaar582Aantal2023
45 tot 50 jaar555Aantal2023
50 tot 55 jaar605Aantal2023
55 tot 60 jaar638Aantal2023
60 tot 65 jaar523Aantal2023
65 tot 70 jaar528Aantal2023
70 tot 75 jaar368Aantal2023
75 tot 80 jaar288Aantal2023
80 tot 85 jaar206Aantal2023
85 tot 90 jaar183Aantal2023
90 tot 95 jaar94Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Dentergem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.666Aantal2023
Gescheiden631Aantal2023
Ongehuwd3.834Aantal2023
Verweduwd501Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Dentergem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden118Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden103Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen17Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen20Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels40Aantal2023
Horecazaken21Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten42Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Dentergem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.486Aantal2023
Huishoudens 1 persoon901Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.269Aantal2023
Huishoudens 3 personen529Aantal2023
Huishoudens 4 personen586Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen201Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.767Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€160.849.246Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.742Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.348Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€171.907.712Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen8.179Aantal2023
Vreemdelingen453Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit8.182Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)349Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1921%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)60%Percentage2023
Aantal nationaliteiten132Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit436Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)77%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit71Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Dentergem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37002Code2024
RegionaamDentergemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.609Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.285Aantal2024
Aantal inwoners8.632Aantal2023
Aantal huishoudens3.486Aantal2023
Aantal wagens4.669Aantal2022
Dichtheid adressen1,64Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,31Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,34Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,79Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Dentergem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder230Aantal2023
Alleenwonend901Aantal2023
Andere persoon92Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.758Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.788Aantal2023
Inwonende andere persoon66Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder348Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.586Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar559Aantal2023
Lid van collectief huishouden139Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)618Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen456Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Dentergem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties70Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties45Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties25Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€45.571Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€67.666Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€51.700Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€76.533Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€71.971Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€104.066Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Dentergem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders828Aantal2023
Eigenaars2.664Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Dentergem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.794Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945445Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970668Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.291Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010436Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020437Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900418Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.455Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen323Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.773Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Dentergem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.