Statistieken Gemeente Fleurus

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Fleurus
(kleine toename van 1,89% naar 22.832 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Fleurus is met 423 inwoners gegroeid van 22.409 inwoners in 2009 tot 22.832 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 1,89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 30 inwoners (0,13%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Fleurus met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Fleurus: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Fleurus met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Fleurus, 2: deelgemeente Wanfercee-Baulet, 3: deelgemeente Lambusart, 4: deelgemeente Wangenies, 5: deelgemeente Heppignies, 6: deelgemeente Saint-Amand, 7: deelgemeente Wagnelee, 8: deelgemeente Brye.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Fleurus voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Fleurus ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Fleurus

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Fleurus. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Fleurus: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.793)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Fleurus. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Fleurus was €28.793. Er waren 13.065 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Fleurus was €376.179.023.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Fleurus in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Fleurus waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Fleurus (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Fleurus in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Fleurus: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Charleroi.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Fleurus

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Fleurus.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Fleurus

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Fleurus.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Fleurus voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Fleurus in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.795Aantal2023
Mannen11.037Aantal2023
0 tot 10 jaar2.406Aantal2023
10 tot 20 jaar2.711Aantal2023
20 tot 30 jaar2.616Aantal2023
30 tot 40 jaar2.935Aantal2023
40 tot 50 jaar2.871Aantal2023
50 tot 60 jaar3.207Aantal2023
60 tot 70 jaar3.025Aantal2023
70 tot 80 jaar1.995Aantal2023
80 tot 90 jaar877Aantal2023
90 jaar en ouder189Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Fleurus.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.073Aantal2023
Gescheiden2.466Aantal2023
Ongehuwd11.832Aantal2023
Verweduwd1.461Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Fleurus.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.065Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€376.179.023Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.792Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.374Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Fleurus.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen20.192Aantal2023
Vreemdelingen2.640Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Fleurus.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode52021Code2023
RegionaamFleurusNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte5.948Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen10.657Aantal2023
Aantal inwoners22.832Aantal2023
Aantal huishoudens9.937Aantal2021
Aantal wagens11.260Aantal2021
Dichtheid adressen1,79Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,84Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,67Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,89Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Fleurus.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties190Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties145Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties45Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Fleurus.