Statistieken Gemeente Koksijde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Koksijde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Koksijde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Koksijde
(zeer grote groei van 27% naar 21.664 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Koksijde is met 4.599 inwoners gestegen van 17.065 inwoners in 1990 tot 21.664 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 139 inwoners (0,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Koksijde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Koksijde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Koksijde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Koksijde, 2: deelgemeente Oostduinkerke, 3: deelgemeente Wulpen, 4: deelgemeente Strand Koksijde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Koksijde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Koksijde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Koksijde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Koksijde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Koksijde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.258)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Koksijde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Koksijde was €41.258. Er waren 13.835 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Koksijde was €570.801.171.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 28 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Koksijde in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Koksijde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Koksijde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Koksijde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Koksijde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Veurne.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Koksijde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Koksijde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Koksijde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Koksijde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Koksijde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Koksijde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Koksijde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.064Aantal2023
Mannen10.600Aantal2023
0 tot 10 jaar965Aantal2023
10 tot 20 jaar1.434Aantal2023
20 tot 30 jaar1.470Aantal2023
30 tot 40 jaar1.367Aantal2023
40 tot 50 jaar1.694Aantal2023
50 tot 60 jaar3.099Aantal2023
60 tot 70 jaar4.738Aantal2023
70 tot 80 jaar4.570Aantal2023
80 tot 90 jaar1.951Aantal2023
90 jaar en ouder376Aantal2023
Aantal inwoners21.664Aantal2023
0 tot 5 jaar447Aantal2023
5 tot 10 jaar520Aantal2023
10 tot 15 jaar668Aantal2023
15 tot 20 jaar828Aantal2023
20 tot 25 jaar831Aantal2023
25 tot 29 jaar720Aantal2023
30 tot 35 jaar680Aantal2023
35 tot 40 jaar706Aantal2023
40 tot 45 jaar752Aantal2023
45 tot 50 jaar934Aantal2023
50 tot 55 jaar1.297Aantal2023
55 tot 60 jaar1.783Aantal2023
60 tot 65 jaar2.174Aantal2023
65 tot 70 jaar2.546Aantal2023
70 tot 75 jaar2.434Aantal2023
75 tot 80 jaar2.125Aantal2023
80 tot 85 jaar1.146Aantal2023
85 tot 90 jaar782Aantal2023
90 tot 95 jaar289Aantal2023
95 jaar en ouder48Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Koksijde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.374Aantal2023
Gescheiden2.763Aantal2023
Ongehuwd6.507Aantal2023
Verweduwd2.020Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Koksijde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden705Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden620Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen84Aantal2023
Winkels: periodieke goederen110Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen38Aantal2023
Winkels: overige10Aantal2023
Winkels242Aantal2023
Horecazaken205Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten173Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden85Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Koksijde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.459Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.805Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.816Aantal2023
Huishoudens 3 personen881Aantal2023
Huishoudens 4 personen687Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen270Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen42%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.835Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€570.801.171Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.257Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.702Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€523.249.316Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen20.721Aantal2023
Vreemdelingen943Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit20.733Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)539Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2708%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)50%Percentage2023
Aantal nationaliteiten360Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.176Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)180%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit619Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)118%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Koksijde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38014Code2024
RegionaamKoksijdeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.036Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen38.571Aantal2024
Aantal inwoners21.664Aantal2023
Aantal huishoudens11.459Aantal2023
Aantal wagens12.555Aantal2022
Dichtheid adressen7,66Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,28Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,49Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Koksijde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder533Aantal2023
Alleenwonend4.805Aantal2023
Andere persoon251Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.408Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen7.486Aantal2023
Inwonende andere persoon196Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder745Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.086Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar715Aantal2023
Lid van collectief huishouden423Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)820Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.324Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Koksijde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties806Aantal2020
Huizen-Transacties296Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties109Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties187Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€149.529Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€174.273Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€156.471Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€214.160Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€220.405Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€197.430Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€301.919Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€270.496Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€231.122Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Koksijde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.851Aantal2023
Eigenaars7.659Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Koksijde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden28.274Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.383Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19708.082Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200010.898Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20103.846Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.566Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021265Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190093Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.240Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen20.026Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie28.144Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie107Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Koksijde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.