Statistieken Arrondissement Veurne

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Veurne
(grote stijging van 19% naar 61.719 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Veurne is met 9.992 personen gegroeid van 51.727 personen in 1990 tot 61.719 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 303 personen (0,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Veurne met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Veurne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Veurne met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Alveringem, 2: gemeente De Panne, 3: gemeente Koksijde, 4: gemeente Nieuwpoort, 5: gemeente Veurne.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Veurne voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Veurne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Veurne. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Veurne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.128)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Veurne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Veurne was €35.128. Er waren 38.164 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Veurne was €1.340.621.369.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Veurne in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Veurne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Veurne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Veurne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Veurne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Veurne.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Veurne voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Veurne in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Veurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen31.337Aantal2023
Mannen30.382Aantal2023
0 tot 10 jaar4.141Aantal2023
10 tot 20 jaar4.938Aantal2023
20 tot 30 jaar5.304Aantal2023
30 tot 40 jaar5.324Aantal2023
40 tot 50 jaar5.852Aantal2023
50 tot 60 jaar8.896Aantal2023
60 tot 70 jaar11.329Aantal2023
70 tot 80 jaar10.219Aantal2023
80 tot 90 jaar4.630Aantal2023
90 jaar en ouder1.086Aantal2023
Aantal inwoners61.719Aantal2023
0 tot 5 jaar1.966Aantal2023
5 tot 10 jaar2.111Aantal2023
10 tot 15 jaar2.312Aantal2023
15 tot 20 jaar2.593Aantal2023
20 tot 25 jaar2.674Aantal2023
25 tot 29 jaar2.663Aantal2023
30 tot 35 jaar2.728Aantal2023
35 tot 40 jaar2.554Aantal2023
40 tot 45 jaar2.801Aantal2023
45 tot 50 jaar2.945Aantal2023
50 tot 55 jaar3.950Aantal2023
55 tot 60 jaar4.835Aantal2023
60 tot 65 jaar5.422Aantal2023
65 tot 70 jaar5.794Aantal2023
70 tot 75 jaar5.465Aantal2023
75 tot 80 jaar4.616Aantal2023
80 tot 85 jaar2.671Aantal2023
85 tot 90 jaar1.784Aantal2023
90 tot 95 jaar745Aantal2023
95 jaar en ouder165Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Veurne. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd26.299Aantal2023
Gescheiden7.606Aantal2023
Ongehuwd22.486Aantal2023
Verweduwd5.328Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Veurne.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2.191Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden1.949Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen282Aantal2023
Winkels: periodieke goederen351Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen139Aantal2023
Winkels: overige30Aantal2023
Winkels802Aantal2023
Horecazaken613Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten534Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden242Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens30.805Aantal2023
Huishoudens 1 persoon12.658Aantal2023
Huishoudens 2 personen11.862Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.914Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.426Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen945Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon41%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften38.164Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.340.621.369Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.127Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.752Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€1.340.131.675Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen58.407Aantal2023
Vreemdelingen3.312Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit58.364Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.911Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12003%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)290%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1.168Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.549Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)628%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.554Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)249%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Veurne.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38000Code2024
RegionaamArrondissement VeurneNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte28.819Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen85.269Aantal2024
Aantal inwoners61.719Aantal2023
Aantal huishoudens30.805Aantal2023
Aantal wagens32.176Aantal2022
Dichtheid adressen2,96Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,14Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,07Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,12Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Veurne.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.864Aantal2023
Alleenwonend12.658Aantal2023
Andere persoon683Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)7.690Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen17.282Aantal2023
Inwonende andere persoon610Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.757Aantal2023
Kind bij gehuwd paar6.825Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.874Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.070Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)3.334Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen3.698Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.737Aantal2020
Huizen-Transacties704Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties365Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties339Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€138.730Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€81.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€98.849Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€192.616Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€104.643Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€124.452Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€273.957Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€127.808Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€143.539Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Veurne.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders10.722Aantal2023
Eigenaars20.313Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden67.819Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19458.134Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197013.908Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200026.390Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109.190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20206.898Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021596Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19002.195Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen21.998Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen45.757Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie67.437Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie283Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.