Statistieken Arrondissement Veurne

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Veurne
(grote stijging van 19% naar 61.719 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Veurne is met 9.992 inwoners toegenomen van 51.727 inwoners in 1990 tot 61.719 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 303 inwoners (0,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Veurne met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Veurne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Veurne met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Alveringem, 2: gemeente De Panne, 3: gemeente Koksijde, 4: gemeente Nieuwpoort, 5: gemeente Veurne.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Veurne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Veurne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Veurne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Veurne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.128)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Veurne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Veurne was €35.128. Er waren 38.164 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Veurne was €1.340.621.369.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Veurne in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Veurne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Veurne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Veurne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Veurne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Veurne.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Veurne voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Veurne in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen31.337Aantal2023
Mannen30.382Aantal2023
0 tot 10 jaar4.141Aantal2023
10 tot 20 jaar4.938Aantal2023
20 tot 30 jaar5.304Aantal2023
30 tot 40 jaar5.324Aantal2023
40 tot 50 jaar5.852Aantal2023
50 tot 60 jaar8.896Aantal2023
60 tot 70 jaar11.329Aantal2023
70 tot 80 jaar10.219Aantal2023
80 tot 90 jaar4.630Aantal2023
90 jaar en ouder1.086Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Veurne.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd26.299Aantal2023
Gescheiden7.606Aantal2023
Ongehuwd22.486Aantal2023
Verweduwd5.328Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Veurne.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften38.164Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.340.621.369Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.127Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.752Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Veurne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen58.407Aantal2023
Vreemdelingen3.312Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Veurne.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38000Code2023
RegionaamArrondissement VeurneNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte28.819Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen84.707Aantal2023
Aantal inwoners61.719Aantal2023
Aantal huishoudens31.144Aantal2021
Aantal wagens32.146Aantal2021
Dichtheid adressen2,94Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,14Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,08Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,12Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Veurne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.737Aantal2020
Huizen-Transacties704Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties365Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties339Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€138.730Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€81.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€98.849Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€192.616Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€104.643Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€124.452Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€273.957Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€127.808Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€143.539Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Veurne.