Statistieken Gemeente Komen-Waasten

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Komen-Waasten
(kleine groei van 2,98% naar 18.336 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Komen-Waasten is met 531 inwoners gestegen van 17.805 inwoners in 2011 tot 18.336 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 2,98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2023 was 44 inwoners (0,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Komen-Waasten met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Komen-Waasten: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Komen-Waasten met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Comines, 2: deelgemeente Bas-Warneton, 3: deelgemeente Houthem, 4: deelgemeente Warneton, 5: deelgemeente Ploegsteert.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Komen-Waasten voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Komen-Waasten ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Komen-Waasten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Komen-Waasten. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Komen-Waasten: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.348)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Komen-Waasten. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Komen-Waasten was €27.348. Er waren 10.183 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Komen-Waasten was €278.486.438.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 39 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Komen-Waasten in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Komen-Waasten waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Komen-Waasten (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Komen-Waasten in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Komen-Waasten: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Doornik-Moeskroen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Komen-Waasten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Komen-Waasten.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Komen-Waasten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Komen-Waasten.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Komen-Waasten voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Komen-Waasten in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.383Aantal2023
Mannen8.953Aantal2023
0 tot 10 jaar2.030Aantal2023
10 tot 20 jaar2.182Aantal2023
20 tot 30 jaar2.028Aantal2023
30 tot 40 jaar2.234Aantal2023
40 tot 50 jaar2.306Aantal2023
50 tot 60 jaar2.527Aantal2023
60 tot 70 jaar2.164Aantal2023
70 tot 80 jaar1.717Aantal2023
80 tot 90 jaar880Aantal2023
90 jaar en ouder268Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Komen-Waasten.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.114Aantal2023
Gescheiden1.704Aantal2023
Ongehuwd9.266Aantal2023
Verweduwd1.252Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Komen-Waasten.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.183Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€278.486.438Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.348Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.159Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Komen-Waasten.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen12.464Aantal2023
Vreemdelingen5.872Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Komen-Waasten.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode57097Code2023
RegionaamKomen-WaastenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte6.134Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen8.760Aantal2023
Aantal inwoners18.336Aantal2023
Aantal huishoudens7.830Aantal2021
Aantal wagens8.545Aantal2021
Dichtheid adressen1,43Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,28Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,39Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Komen-Waasten.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties195Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties158Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties37Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€30.354Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€12.653Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€39.128Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€14.830Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€48.567Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€16.703Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Komen-Waasten.