Statistieken Gemeente Kortenberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kortenberg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kortenberg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Kortenberg
(zeer grote groei van 34% naar 20.920 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Kortenberg is met 5.255 personen toegenomen van 15.665 personen in 1990 tot 20.920 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 159 personen (0,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kortenberg met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kortenberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kortenberg met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kortenberg, 2: deelgemeente Erps-Kwerps, 3: deelgemeente Meerbeek, 4: deelgemeente Everberg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Kortenberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kortenberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Kortenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Kortenberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Kortenberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.299)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kortenberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kortenberg was €43.299. Er waren 10.969 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Kortenberg was €474.950.535.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Kortenberg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kortenberg waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Kortenberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Kortenberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Kortenberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Kortenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Kortenberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kortenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Kortenberg.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Kortenberg voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Kortenberg in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Kortenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.598Aantal2023
Mannen10.322Aantal2023
0 tot 10 jaar2.310Aantal2023
10 tot 20 jaar2.646Aantal2023
20 tot 30 jaar2.164Aantal2023
30 tot 40 jaar2.542Aantal2023
40 tot 50 jaar2.823Aantal2023
50 tot 60 jaar2.998Aantal2023
60 tot 70 jaar2.437Aantal2023
70 tot 80 jaar1.759Aantal2023
80 tot 90 jaar944Aantal2023
90 jaar en ouder297Aantal2023
Aantal inwoners20.920Aantal2023
0 tot 5 jaar1.064Aantal2023
5 tot 10 jaar1.214Aantal2023
10 tot 15 jaar1.317Aantal2023
15 tot 20 jaar1.297Aantal2023
20 tot 25 jaar1.165Aantal2023
25 tot 29 jaar968Aantal2023
30 tot 35 jaar1.153Aantal2023
35 tot 40 jaar1.355Aantal2023
40 tot 45 jaar1.405Aantal2023
45 tot 50 jaar1.402Aantal2023
50 tot 55 jaar1.471Aantal2023
55 tot 60 jaar1.501Aantal2023
60 tot 65 jaar1.293Aantal2023
65 tot 70 jaar1.112Aantal2023
70 tot 75 jaar925Aantal2023
75 tot 80 jaar815Aantal2023
80 tot 85 jaar512Aantal2023
85 tot 90 jaar403Aantal2023
90 tot 95 jaar197Aantal2023
95 jaar en ouder47Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Kortenberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.975Aantal2023
Gescheiden1.675Aantal2023
Ongehuwd10.225Aantal2023
Verweduwd1.045Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Kortenberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden215Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden200Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen31Aantal2023
Winkels: periodieke goederen14Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen16Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels65Aantal2023
Horecazaken42Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten93Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Kortenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.360Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.417Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.709Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.249Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.326Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen659Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.969Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€474.950.535Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.299Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.479Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€500.576.226Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.269Aantal2023
Vreemdelingen2.651Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit18.223Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.664Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3190%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)224%Percentage2023
Aantal nationaliteiten654Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.644Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)406%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit960Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)121%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Kortenberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24055Code2024
RegionaamKortenbergNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.470Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.477Aantal2024
Aantal inwoners20.920Aantal2023
Aantal huishoudens8.360Aantal2023
Aantal wagens10.779Aantal2022
Dichtheid adressen3,02Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,03Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,41Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Kortenberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder757Aantal2023
Alleenwonend2.417Aantal2023
Andere persoon275Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.100Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.472Aantal2023
Inwonende andere persoon366Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.190Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.930Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.423Aantal2023
Lid van collectief huishouden217Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.548Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.076Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Kortenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties35Aantal2020
Huizen-Transacties142Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties73Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties69Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Kortenberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.182Aantal2023
Eigenaars6.171Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Kortenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden9.016Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.369Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.698Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.512Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020635Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202198Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900492Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.718Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.280Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie8.881Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Kortenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.