Statistieken Arrondissement Leuven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Leuven
(grote groei van 25% naar 523.282 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Leuven is met 103.076 inwoners gestegen van 420.206 inwoners in 1990 tot 523.282 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3.124 inwoners (0,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Leuven: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Halle-Vilvoorde, 2: Arrondissement Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Leuven voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Leuven ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Leuven. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Leuven: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.872)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Leuven. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Leuven was €39.872. Er waren 285.670 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Leuven was €11.390.268.987.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Leuven in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Leuven (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Leuven in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Leuven: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Vlaams-Brabant.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Leuven.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Leuven.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Leuven voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Leuven in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Leuven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen265.100Aantal2023
Mannen258.182Aantal2023
0 tot 10 jaar51.161Aantal2023
10 tot 20 jaar58.155Aantal2023
20 tot 30 jaar63.335Aantal2023
30 tot 40 jaar66.563Aantal2023
40 tot 50 jaar67.374Aantal2023
50 tot 60 jaar71.943Aantal2023
60 tot 70 jaar65.454Aantal2023
70 tot 80 jaar47.460Aantal2023
80 tot 90 jaar25.135Aantal2023
90 jaar en ouder6.702Aantal2023
Aantal inwoners523.282Aantal2023
0 tot 5 jaar23.965Aantal2023
5 tot 10 jaar26.902Aantal2023
10 tot 15 jaar28.948Aantal2023
15 tot 20 jaar28.981Aantal2023
20 tot 25 jaar30.170Aantal2023
25 tot 29 jaar32.800Aantal2023
30 tot 35 jaar33.540Aantal2023
35 tot 40 jaar32.754Aantal2023
40 tot 45 jaar34.230Aantal2023
45 tot 50 jaar32.855Aantal2023
50 tot 55 jaar34.746Aantal2023
55 tot 60 jaar36.944Aantal2023
60 tot 65 jaar34.616Aantal2023
65 tot 70 jaar30.573Aantal2023
70 tot 75 jaar25.883Aantal2023
75 tot 80 jaar21.152Aantal2023
80 tot 85 jaar14.122Aantal2023
85 tot 90 jaar10.178Aantal2023
90 tot 95 jaar4.479Aantal2023
95 jaar en ouder731Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Leuven. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd196.028Aantal2023
Gescheiden43.407Aantal2023
Ongehuwd255.767Aantal2023
Verweduwd28.080Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Leuven.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7.862Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden7.182Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.101Aantal2023
Winkels: periodieke goederen811Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen717Aantal2023
Winkels: overige122Aantal2023
Winkels2.751Aantal2023
Horecazaken1.760Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten2.671Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden680Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens226.871Aantal2023
Huishoudens 1 persoon76.542Aantal2023
Huishoudens 2 personen76.378Aantal2023
Huishoudens 3 personen30.679Aantal2023
Huishoudens 4 personen29.375Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen13.897Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften285.670Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€11.390.268.987Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.872Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.120Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€11.996.735.726Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen470.607Aantal2023
Vreemdelingen52.675Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit470.216Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)26.136Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)75848%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3450%Percentage2023
Aantal nationaliteiten13.356Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit52.931Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6985%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit26.207Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3083%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Leuven.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24000Code2024
RegionaamArrondissement LeuvenNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte116.926Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen320.751Aantal2024
Aantal inwoners523.282Aantal2023
Aantal huishoudens226.871Aantal2023
Aantal wagens260.051Aantal2022
Dichtheid adressen2,74Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,94Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,22Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Leuven.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder18.029Aantal2023
Alleenwonend76.542Aantal2023
Andere persoon9.931Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)92.180Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen95.776Aantal2023
Inwonende andere persoon8.114Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder28.094Aantal2023
Kind bij gehuwd paar87.052Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar30.609Aantal2023
Lid van collectief huishouden6.022Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)34.742Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen33.976Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.207Aantal2020
Huizen-Transacties3.985Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2.195Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.790Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€63.630Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€43.698Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€44.087Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€15.124Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€81.712Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€55.106Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€56.207Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€18.505Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€102.431Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€71.718Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€70.459Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€27.859Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Leuven.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders66.289Aantal2023
Eigenaars160.607Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden259.738Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194541.680Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197062.546Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200081.278Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201021.356Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202024.371Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20213.758Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190022.032Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen182.176Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen77.107Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie256.687Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie2.350Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.