Statistieken Gemeente La Louvière

Aantal inwoners per jaar in de gemeente La Louvière
(kleine toename van 4,15% naar 81.382 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente La Louvière is met 3.240 personen gestegen van 78.142 personen in 2011 tot 81.382 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2023 was 270 personen (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente La Louvière met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente La Louvière: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente La Louvière met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente La Louvière, 2: deelgemeente La Louviere, 3: deelgemeente Haine-Saint-Pierre, 4: deelgemeente Haine-Saint-Paul, 5: deelgemeente Saint-Vaast ...Toon meer... Kaart van de gemeente La Louvière met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente La Louvière, 2: deelgemeente La Louviere, 3: deelgemeente Haine-Saint-Pierre, 4: deelgemeente Haine-Saint-Paul, 5: deelgemeente Saint-Vaast, 6: deelgemeente Trivieres, 7: deelgemeente Maurage, 8: deelgemeente Boussoit, 9: deelgemeente Strepy-Bracquegnies, 10: deelgemeente Houdeng-Aimeries, 11: deelgemeente Houdeng-Goegnies, 12: deelgemeente Partie de Familleureux ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente La Louvière voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente La Louvière ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente La Louvière

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente La Louvière. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente La Louvière: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.057)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente La Louvière. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente La Louvière was €27.057. Er waren 44.902 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente La Louvière was €1.214.918.779.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente La Louvière in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente La Louvière waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente La Louvière (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente La Louvière in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente La Louvière: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement La Louvière.

Inwoners naar leeftijd - gemeente La Louvière

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente La Louvière.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente La Louvière

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente La Louvière.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente La Louvière voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente La Louvière in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen41.733Aantal2023
Mannen39.649Aantal2023
0 tot 10 jaar8.796Aantal2023
10 tot 20 jaar10.012Aantal2023
20 tot 30 jaar9.839Aantal2023
30 tot 40 jaar10.426Aantal2023
40 tot 50 jaar10.293Aantal2023
50 tot 60 jaar11.049Aantal2023
60 tot 70 jaar9.979Aantal2023
70 tot 80 jaar7.198Aantal2023
80 tot 90 jaar3.036Aantal2023
90 jaar en ouder754Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente La Louvière.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd24.540Aantal2023
Gescheiden8.922Aantal2023
Ongehuwd42.821Aantal2023
Verweduwd5.099Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente La Louvière.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften44.902Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.214.918.779Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.057Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.974Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente La Louvière.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen67.426Aantal2023
Vreemdelingen13.956Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente La Louvière.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode58001Code2023
RegionaamLa LouvièreNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte6.456Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen41.069Aantal2023
Aantal inwoners81.382Aantal2023
Aantal huishoudens35.179Aantal2021
Aantal wagens35.501Aantal2021
Dichtheid adressen6,36Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners12,61Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,45Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens5,50Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente La Louvière.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties131Aantal2020
Huizen-Transacties587Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties506Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties81Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€23.175Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€11.396Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€12.905Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€28.969Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€15.851Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€17.826Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€37.786Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€19.059Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€21.515Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente La Louvière.