Statistieken Gemeente Libramont-Chevigny

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Libramont-Chevigny
(grote groei van 16% naar 11.840 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Libramont-Chevigny is met 1.610 personen gestegen van 10.230 personen in 2009 tot 11.840 personen in 2023 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 115 personen (1,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Libramont-Chevigny met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Libramont-Chevigny: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Libramont-Chevigny met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Libramont, 2: deelgemeente Bras, 3: deelgemeente Saint-Pierre, 4: deelgemeente Recogne, 5: deelgemeente Freux, 6: deelgemeente Sainte-Marie-Chevigny, 7: deelgemeente Moircy, 8: deelgemeente Remagne.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Libramont-Chevigny voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Libramont-Chevigny ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Libramont-Chevigny

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Libramont-Chevigny. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Libramont-Chevigny: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.445)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Libramont-Chevigny. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Libramont-Chevigny was €31.445. Er waren 6.181 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Libramont-Chevigny was €194.362.791.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 24 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Libramont-Chevigny in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Libramont-Chevigny waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Libramont-Chevigny (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Libramont-Chevigny in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Libramont-Chevigny: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Neufchâteau.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Libramont-Chevigny

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Libramont-Chevigny.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Libramont-Chevigny

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Libramont-Chevigny.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Libramont-Chevigny voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Libramont-Chevigny in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.942Aantal2023
Mannen5.898Aantal2023
0 tot 10 jaar1.319Aantal2023
10 tot 20 jaar1.525Aantal2023
20 tot 30 jaar1.617Aantal2023
30 tot 40 jaar1.543Aantal2023
40 tot 50 jaar1.507Aantal2023
50 tot 60 jaar1.564Aantal2023
60 tot 70 jaar1.332Aantal2023
70 tot 80 jaar920Aantal2023
80 tot 90 jaar412Aantal2023
90 jaar en ouder101Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Libramont-Chevigny.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.805Aantal2023
Gescheiden1.079Aantal2023
Ongehuwd6.320Aantal2023
Verweduwd636Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Libramont-Chevigny.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.181Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€194.362.791Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.445Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.352Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Libramont-Chevigny.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen11.089Aantal2023
Vreemdelingen751Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Libramont-Chevigny.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode84077Code2023
RegionaamLibramont-ChevignyNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte17.921Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen5.638Aantal2023
Aantal inwoners11.840Aantal2023
Aantal huishoudens4.857Aantal2021
Aantal wagens5.676Aantal2021
Dichtheid adressen0,31Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,66Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,32Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Libramont-Chevigny.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties59Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties45Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Libramont-Chevigny.