Statistieken Gemeente Maaseik

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maaseik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maaseik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Maaseik
(grote stijging van 24% naar 25.737 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Maaseik is met 4.993 inwoners gestegen van 20.744 inwoners in 1990 tot 25.737 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 151 inwoners (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Maaseik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Maaseik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Maaseik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Maaseik, 2: deelgemeente Neeroeteren, 3: deelgemeente Opoeteren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Maaseik voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Maaseik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Maaseik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Maaseik. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Maaseik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.984)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Maaseik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Maaseik was €32.984. Er waren 14.348 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Maaseik was €473.258.996.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Maaseik in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Maaseik waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Maaseik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Maaseik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Maaseik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Maaseik.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Maaseik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Maaseik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Maaseik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Maaseik.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Maaseik voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Maaseik in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Maaseik voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.920Aantal2023
Mannen12.817Aantal2023
0 tot 10 jaar2.315Aantal2023
10 tot 20 jaar2.768Aantal2023
20 tot 30 jaar2.679Aantal2023
30 tot 40 jaar3.088Aantal2023
40 tot 50 jaar3.158Aantal2023
50 tot 60 jaar3.851Aantal2023
60 tot 70 jaar3.749Aantal2023
70 tot 80 jaar2.528Aantal2023
80 tot 90 jaar1.366Aantal2023
90 jaar en ouder235Aantal2023
Aantal inwoners25.737Aantal2023
0 tot 5 jaar1.057Aantal2023
5 tot 10 jaar1.235Aantal2023
10 tot 15 jaar1.448Aantal2023
15 tot 20 jaar1.303Aantal2023
20 tot 25 jaar1.325Aantal2023
25 tot 29 jaar1.338Aantal2023
30 tot 35 jaar1.484Aantal2023
35 tot 40 jaar1.587Aantal2023
40 tot 45 jaar1.620Aantal2023
45 tot 50 jaar1.521Aantal2023
50 tot 55 jaar1.751Aantal2023
55 tot 60 jaar2.095Aantal2023
60 tot 65 jaar2.044Aantal2023
65 tot 70 jaar1.694Aantal2023
70 tot 75 jaar1.413Aantal2023
75 tot 80 jaar1.099Aantal2023
80 tot 85 jaar771Aantal2023
85 tot 90 jaar569Aantal2023
90 tot 95 jaar156Aantal2023
95 jaar en ouder18Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Maaseik. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.816Aantal2023
Gescheiden2.273Aantal2023
Ongehuwd11.109Aantal2023
Verweduwd1.539Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Maaseik.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden539Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden458Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen60Aantal2023
Winkels: periodieke goederen53Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen51Aantal2023
Winkels: overige9Aantal2023
Winkels173Aantal2023
Horecazaken99Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten186Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden81Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Maaseik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.153Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.497Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.972Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.585Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.527Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen572Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften14.348Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€473.258.996Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.984Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.676Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€505.818.861Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen21.332Aantal2023
Vreemdelingen4.405Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit21.324Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.812Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3588%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)632%Percentage2023
Aantal nationaliteiten506Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit4.402Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)712%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit558Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Maaseik.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72021Code2024
RegionaamMaaseikNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte7.718Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen15.273Aantal2024
Aantal inwoners25.737Aantal2023
Aantal huishoudens11.153Aantal2023
Aantal wagens13.772Aantal2022
Dichtheid adressen1,98Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,33Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,44Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,78Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Maaseik.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder874Aantal2023
Alleenwonend3.497Aantal2023
Andere persoon244Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.024Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.438Aantal2023
Inwonende andere persoon391Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.323Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.549Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.174Aantal2023
Lid van collectief huishouden176Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.418Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.468Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Maaseik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties56Aantal2020
Huizen-Transacties162Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties61Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties101Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€48.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€55.285Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€72.571Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Maaseik.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.265Aantal2023
Eigenaars7.911Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Maaseik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945908Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.743Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20005.148Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.547Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020875Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021219Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900440Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.913Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.101Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie11.875Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie111Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Maaseik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.