Statistieken Gemeente Nieuwpoort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Nieuwpoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Nieuwpoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Nieuwpoort
(grote groei van 25% naar 11.493 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Nieuwpoort is met 2.262 personen gestegen van 9.231 personen in 1990 tot 11.493 personen in 2023 (dat is een grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 69 personen (0,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Nieuwpoort met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Nieuwpoort: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Nieuwpoort met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Nieuwpoort+Deel Westende, 2: deelgemeente Sint-Joris Nieuwpoort, 3: deelgemeente Ramskapelle Nieuwpoort, 4: deelgemeente Strand Nieuwpoort.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Nieuwpoort voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Nieuwpoort ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Nieuwpoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Nieuwpoort. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Nieuwpoort: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.314)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Nieuwpoort. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Nieuwpoort was €32.314. Er waren 7.380 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Nieuwpoort was €238.479.324.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Nieuwpoort in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Nieuwpoort waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Nieuwpoort (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Nieuwpoort in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Nieuwpoort: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Veurne.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Nieuwpoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Nieuwpoort.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Nieuwpoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Nieuwpoort.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Nieuwpoort voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Nieuwpoort in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Nieuwpoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.848Aantal2023
Mannen5.645Aantal2023
0 tot 10 jaar644Aantal2023
10 tot 20 jaar832Aantal2023
20 tot 30 jaar849Aantal2023
30 tot 40 jaar936Aantal2023
40 tot 50 jaar1.087Aantal2023
50 tot 60 jaar1.670Aantal2023
60 tot 70 jaar2.277Aantal2023
70 tot 80 jaar2.064Aantal2023
80 tot 90 jaar918Aantal2023
90 jaar en ouder216Aantal2023
Aantal inwoners11.493Aantal2023
0 tot 5 jaar291Aantal2023
5 tot 10 jaar327Aantal2023
10 tot 15 jaar380Aantal2023
15 tot 20 jaar422Aantal2023
20 tot 25 jaar397Aantal2023
25 tot 29 jaar440Aantal2023
30 tot 35 jaar459Aantal2023
35 tot 40 jaar457Aantal2023
40 tot 45 jaar567Aantal2023
45 tot 50 jaar498Aantal2023
50 tot 55 jaar717Aantal2023
55 tot 60 jaar929Aantal2023
60 tot 65 jaar1.106Aantal2023
65 tot 70 jaar1.147Aantal2023
70 tot 75 jaar1.092Aantal2023
75 tot 80 jaar944Aantal2023
80 tot 85 jaar557Aantal2023
85 tot 90 jaar330Aantal2023
90 tot 95 jaar158Aantal2023
95 jaar en ouder29Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Nieuwpoort. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.890Aantal2023
Gescheiden1.646Aantal2023
Ongehuwd3.861Aantal2023
Verweduwd1.096Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Nieuwpoort.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden540Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden504Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen67Aantal2023
Winkels: periodieke goederen127Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen31Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels230Aantal2023
Horecazaken148Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten126Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden36Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Nieuwpoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.107Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.759Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.394Aantal2023
Huishoudens 3 personen476Aantal2023
Huishoudens 4 personen335Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen143Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon45%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen5%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.380Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€238.479.324Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.314Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.593Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€255.773.516Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.817Aantal2023
Vreemdelingen676Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit10.820Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)352Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2294%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)35%Percentage2023
Aantal nationaliteiten248Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit676Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit315Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Nieuwpoort.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38016Code2024
RegionaamNieuwpoortNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.328Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen18.951Aantal2024
Aantal inwoners11.493Aantal2023
Aantal huishoudens6.107Aantal2023
Aantal wagens5.679Aantal2022
Dichtheid adressen5,69Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,45Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,83Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,71Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Nieuwpoort.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder348Aantal2023
Alleenwonend2.759Aantal2023
Andere persoon149Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.146Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.486Aantal2023
Inwonende andere persoon101Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder496Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.013Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar449Aantal2023
Lid van collectief huishouden181Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)524Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen738Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Nieuwpoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties472Aantal2020
Huizen-Transacties98Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties58Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties40Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€149.394Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€6.489Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€191.774Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€25.714Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€287.309Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€37.142Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Nieuwpoort.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.464Aantal2023
Eigenaars3.684Aantal2023
% Huurders40%Percentage2023
% Eigenaars60%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Nieuwpoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden16.474Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.394Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.061Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20007.631Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20103.126Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.022Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.454Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen13.009Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie16.398Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie61Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Nieuwpoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.