Statistieken Gemeente Oostende

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Oostende
(toename van 6,6% naar 72.175 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Oostende is met 4.451 personen gestegen van 67.724 personen in 1990 tot 72.175 personen in 2023 (dat is een toename van 6,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 135 personen (0,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Oostende met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oostende: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oostende met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Oostende Oostende (01), 2: deelgemeente Oostende Oostende (02), 3: deelgemeente Oostende Zandvoorde +Oostende, 4: deelgemeente Oostende-Stene + Oostende Oostende (01), 5: deelgemeente Oostende-Stene + Oostende Oostende (02), 6: deelgemeente Oostende + Oostende-Stene, 7: deelgemeente Strand Oostende.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Oostende voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Oostende ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Oostende. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Oostende: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.871)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oostende. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oostende was €29.871. Er waren 45.096 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Oostende was €1.347.055.759.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 63 buurten (blauw), 20 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Oostende in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oostende waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Oostende (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Oostende in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Oostende: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Oostende.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Oostende.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Oostende.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Oostende voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Oostende in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen36.709Aantal2023
Mannen35.466Aantal2023
0 tot 10 jaar6.168Aantal2023
10 tot 20 jaar6.704Aantal2023
20 tot 30 jaar7.396Aantal2023
30 tot 40 jaar7.778Aantal2023
40 tot 50 jaar8.075Aantal2023
50 tot 60 jaar9.703Aantal2023
60 tot 70 jaar10.867Aantal2023
70 tot 80 jaar9.130Aantal2023
80 tot 90 jaar5.050Aantal2023
90 jaar en ouder1.304Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Oostende.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd24.427Aantal2023
Gescheiden9.657Aantal2023
Ongehuwd32.377Aantal2023
Verweduwd5.714Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Oostende.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften45.096Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.347.055.759Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.870Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.956Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Oostende.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen63.639Aantal2023
Vreemdelingen8.536Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Oostende.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35013Code2023
RegionaamOostendeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.095Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen62.872Aantal2023
Aantal inwoners72.175Aantal2023
Aantal huishoudens36.767Aantal2021
Aantal wagens27.171Aantal2021
Dichtheid adressen15,35Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,62Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,98Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,63Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Oostende.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.132Aantal2020
Huizen-Transacties412Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties371Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties41Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€106.530Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€67.567Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€60.504Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€151.651Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€86.214Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€76.845Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€215.999Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€108.406Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€93.068Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Oostende.