Statistieken Gemeente Putte

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Putte
(zeer grote stijging van 29% naar 18.631 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Putte is met 4.226 personen gestegen van 14.405 personen in 1990 tot 18.631 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 128 personen (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Putte met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Putte: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Putte met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam, 2: deelgemeente Beerzel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Putte voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Putte ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Putte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Putte. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Putte: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.284)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Putte. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Putte was €37.284. Er waren 10.226 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Putte was €381.262.153.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Putte in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Putte waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Putte (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Putte in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Putte: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Mechelen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Putte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Putte.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Putte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Putte.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Putte voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Putte in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Putte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.428Aantal2023
Mannen9.203Aantal2023
0 tot 10 jaar1.680Aantal2023
10 tot 20 jaar2.020Aantal2023
20 tot 30 jaar1.895Aantal2023
30 tot 40 jaar2.288Aantal2023
40 tot 50 jaar2.350Aantal2023
50 tot 60 jaar2.791Aantal2023
60 tot 70 jaar2.568Aantal2023
70 tot 80 jaar1.853Aantal2023
80 tot 90 jaar984Aantal2023
90 jaar en ouder202Aantal2023
Aantal inwoners18.631Aantal2023
0 tot 5 jaar760Aantal2023
5 tot 10 jaar916Aantal2023
10 tot 15 jaar1.064Aantal2023
15 tot 20 jaar959Aantal2023
20 tot 25 jaar927Aantal2023
25 tot 29 jaar962Aantal2023
30 tot 35 jaar1.161Aantal2023
35 tot 40 jaar1.125Aantal2023
40 tot 45 jaar1.190Aantal2023
45 tot 50 jaar1.163Aantal2023
50 tot 55 jaar1.330Aantal2023
55 tot 60 jaar1.457Aantal2023
60 tot 65 jaar1.363Aantal2023
65 tot 70 jaar1.203Aantal2023
70 tot 75 jaar1.009Aantal2023
75 tot 80 jaar845Aantal2023
80 tot 85 jaar573Aantal2023
85 tot 90 jaar388Aantal2023
90 tot 95 jaar130Aantal2023
95 jaar en ouder26Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Putte. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.551Aantal2023
Gescheiden1.645Aantal2023
Ongehuwd8.345Aantal2023
Verweduwd1.090Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Putte.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden296Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden274Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen48Aantal2023
Winkels: periodieke goederen25Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen31Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels107Aantal2023
Horecazaken50Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten117Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden22Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Putte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.050Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.395Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.987Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.181Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.068Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen419Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.226Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€381.262.153Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.283Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.678Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€412.300.005Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen17.851Aantal2023
Vreemdelingen780Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit17.852Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)484Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2103%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)63%Percentage2023
Aantal nationaliteiten275Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit791Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit285Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Putte.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12029Code2024
RegionaamPutteNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.516Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.565Aantal2024
Aantal inwoners18.631Aantal2023
Aantal huishoudens8.050Aantal2023
Aantal wagens10.320Aantal2022
Dichtheid adressen3,00Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,94Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Putte.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder583Aantal2023
Alleenwonend2.395Aantal2023
Andere persoon279Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.216Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.038Aantal2023
Inwonende andere persoon359Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder873Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.889Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.187Aantal2023
Lid van collectief huishouden137Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.426Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.204Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Putte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties47Aantal2020
Huizen-Transacties132Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties68Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties64Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€159.361Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€80.742Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€181.845Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€97.651Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€191.505Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€109.212Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Putte.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.121Aantal2023
Eigenaars5.927Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Putte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden8.743Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945991Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.033Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.647Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.037Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.297Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021260Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900395Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.616Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.120Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie8.610Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie117Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Putte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.