Statistieken Deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de gemeente Putte. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam
(zeer grote stijging van 29% naar 12.214 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam is met 2.737 inwoners gegroeid van 9.477 inwoners in 1990 tot 12.214 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 83 inwoners (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Putte met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Putte met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam, 2: deelgemeente Beerzel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.001)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam was €38.001. Er waren 6.681 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam was €253.887.363.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Putte waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Putte getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Putte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Putte getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.131Aantal2023
Mannen6.084Aantal2023
0 tot 10 jaar1.091Aantal2023
10 tot 20 jaar1.309Aantal2023
20 tot 30 jaar1.221Aantal2023
30 tot 40 jaar1.499Aantal2023
40 tot 50 jaar1.468Aantal2023
50 tot 60 jaar1.787Aantal2023
60 tot 70 jaar1.803Aantal2023
70 tot 80 jaar1.238Aantal2023
80 tot 90 jaar633Aantal2023
90 jaar en ouder82Aantal2023
Aantal inwoners12.214Aantal2023
0 tot 5 jaar506Aantal2023
5 tot 10 jaar585Aantal2023
10 tot 15 jaar673Aantal2023
15 tot 20 jaar636Aantal2023
20 tot 25 jaar592Aantal2023
25 tot 29 jaar629Aantal2023
30 tot 35 jaar751Aantal2023
35 tot 40 jaar748Aantal2023
40 tot 45 jaar737Aantal2023
45 tot 50 jaar731Aantal2023
50 tot 55 jaar836Aantal2023
55 tot 60 jaar951Aantal2023
60 tot 65 jaar976Aantal2023
65 tot 70 jaar827Aantal2023
70 tot 75 jaar681Aantal2023
75 tot 80 jaar557Aantal2023
80 tot 85 jaar383Aantal2023
85 tot 90 jaar250Aantal2023
90 tot 95 jaar65Aantal2023
95 jaar en ouder17Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden204Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden191Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen30Aantal2023
Winkels: periodieke goederen22Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen26Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels80Aantal2023
Horecazaken34Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten77Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.285Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.594Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.965Aantal2023
Huishoudens 3 personen748Aantal2023
Huishoudens 4 personen690Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen288Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.681Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€253.887.363Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.001Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.199Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€272.095.416Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.643Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)391Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1522%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)56%Percentage2023
Aantal nationaliteiten190Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit570Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)77%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit169Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)18%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12029ACode2024
RegionaamPutte & Deel O. L. V. Waver & RijmenamNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.735Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.894Aantal2024
Aantal inwoners12.214Aantal2023
Aantal huishoudens5.285Aantal2023
Aantal wagens6.772Aantal2022
Dichtheid adressen2,52Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,47Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,93Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,48Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder362Aantal2023
Alleenwonend1.594Aantal2023
Andere persoon172Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.088Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.744Aantal2023
Inwonende andere persoon262Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder552Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.891Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar764Aantal2023
Lid van collectief huishouden73Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)906Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen750Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37Aantal2020
Huizen-Transacties70Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties34Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties36Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€202.432Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€230.993Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€243.263Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.458Aantal2023
Eigenaars3.829Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.717Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945627Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.128Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.875Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010658Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020902Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900328Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.218Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.496Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.618Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie89Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Putte & Deel O. L. V. Waver & Rijmenam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.