Statistieken Gemeente Torhout

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Torhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Torhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Torhout
(grote groei van 15% naar 20.782 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Torhout is met 2.775 inwoners gestegen van 18.007 inwoners in 1990 tot 20.782 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 84 inwoners (0,44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Torhout met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Torhout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Torhout met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Torhout, 2: deelgemeente Wijnendale-Deel Aartrijke + Ichtegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Torhout voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Torhout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Torhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Torhout. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Torhout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.423)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Torhout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Torhout was €34.423. Er waren 11.627 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Torhout was €400.235.605.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Torhout in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Torhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Torhout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Torhout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Torhout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Torhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Torhout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Torhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Torhout.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Torhout voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Torhout in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Torhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.407Aantal2023
Mannen10.375Aantal2023
0 tot 10 jaar2.018Aantal2023
10 tot 20 jaar2.298Aantal2023
20 tot 30 jaar2.207Aantal2023
30 tot 40 jaar2.567Aantal2023
40 tot 50 jaar2.520Aantal2023
50 tot 60 jaar2.822Aantal2023
60 tot 70 jaar2.829Aantal2023
70 tot 80 jaar2.044Aantal2023
80 tot 90 jaar1.186Aantal2023
90 jaar en ouder291Aantal2023
Aantal inwoners20.782Aantal2023
0 tot 5 jaar911Aantal2023
5 tot 10 jaar1.099Aantal2023
10 tot 15 jaar1.171Aantal2023
15 tot 20 jaar1.122Aantal2023
20 tot 25 jaar1.096Aantal2023
25 tot 29 jaar1.113Aantal2023
30 tot 35 jaar1.225Aantal2023
35 tot 40 jaar1.347Aantal2023
40 tot 45 jaar1.281Aantal2023
45 tot 50 jaar1.233Aantal2023
50 tot 55 jaar1.351Aantal2023
55 tot 60 jaar1.475Aantal2023
60 tot 65 jaar1.520Aantal2023
65 tot 70 jaar1.303Aantal2023
70 tot 75 jaar1.102Aantal2023
75 tot 80 jaar930Aantal2023
80 tot 85 jaar681Aantal2023
85 tot 90 jaar481Aantal2023
90 tot 95 jaar194Aantal2023
95 jaar en ouder35Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Torhout. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd8.372Aantal2023
Gescheiden1.905Aantal2023
Ongehuwd9.197Aantal2023
Verweduwd1.308Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Torhout.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden433Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden390Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen49Aantal2023
Winkels: periodieke goederen48Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen30Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels135Aantal2023
Horecazaken87Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten168Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden43Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Torhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens9.189Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.998Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.353Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.198Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.221Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen419Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.627Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€400.235.605Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.422Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.884Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€431.411.333Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen19.775Aantal2023
Vreemdelingen1.007Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit19.778Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)567Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3067%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)75%Percentage2023
Aantal nationaliteiten305Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.006Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)130%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit428Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)51%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Torhout.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31033Code2024
RegionaamTorhoutNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.533Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.552Aantal2024
Aantal inwoners20.782Aantal2023
Aantal huishoudens9.189Aantal2023
Aantal wagens10.526Aantal2022
Dichtheid adressen2,55Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,59Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,03Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Torhout.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder657Aantal2023
Alleenwonend2.998Aantal2023
Andere persoon314Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.550Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.572Aantal2023
Inwonende andere persoon185Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder984Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.233Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.280Aantal2023
Lid van collectief huishouden277Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.466Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.194Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Torhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties38Aantal2020
Huizen-Transacties162Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties92Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties70Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Torhout.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.531Aantal2023
Eigenaars6.604Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Torhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.057Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.177Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.212Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.467Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.175Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.059Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021220Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900660Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.850Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.183Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie9.941Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie87Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Torhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.