Statistieken Arrondissement Brugge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Brugge
(toename van 9% naar 285.637 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Brugge is met 23.606 personen toegenomen van 262.031 personen in 1990 tot 285.637 personen in 2023 (dat is een toename van 9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 715 personen (0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Brugge met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Brugge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Brugge met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Beernem, 2: gemeente Blankenberge, 3: gemeente Brugge, 4: gemeente Damme, 5: gemeente Jabbeke, 6: gemeente Oostkamp, 7: gemeente Torhout, 8: gemeente Zedelgem, 9: gemeente Zuienkerke, 10: gemeente Knokke-Heist.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Brugge voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Brugge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Brugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Brugge. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Brugge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.076)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Brugge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Brugge was €36.076. Er waren 167.889 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Brugge was €6.056.828.928.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Brugge in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Brugge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Brugge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Brugge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Brugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Brugge.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Brugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Brugge.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Brugge voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Brugge in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Brugge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen145.063Aantal2023
Mannen140.574Aantal2023
0 tot 10 jaar24.022Aantal2023
10 tot 20 jaar28.135Aantal2023
20 tot 30 jaar30.445Aantal2023
30 tot 40 jaar32.612Aantal2023
40 tot 50 jaar33.317Aantal2023
50 tot 60 jaar40.838Aantal2023
60 tot 70 jaar41.227Aantal2023
70 tot 80 jaar32.738Aantal2023
80 tot 90 jaar17.828Aantal2023
90 jaar en ouder4.475Aantal2023
Aantal inwoners285.637Aantal2023
0 tot 5 jaar11.567Aantal2023
5 tot 10 jaar12.372Aantal2023
10 tot 15 jaar13.990Aantal2023
15 tot 20 jaar14.165Aantal2023
20 tot 25 jaar15.076Aantal2023
25 tot 29 jaar15.572Aantal2023
30 tot 35 jaar16.501Aantal2023
35 tot 40 jaar16.148Aantal2023
40 tot 45 jaar16.454Aantal2023
45 tot 50 jaar16.793Aantal2023
50 tot 55 jaar19.506Aantal2023
55 tot 60 jaar21.303Aantal2023
60 tot 65 jaar21.423Aantal2023
65 tot 70 jaar19.675Aantal2023
70 tot 75 jaar17.560Aantal2023
75 tot 80 jaar15.067Aantal2023
80 tot 85 jaar10.267Aantal2023
85 tot 90 jaar7.334Aantal2023
90 tot 95 jaar3.235Aantal2023
95 jaar en ouder677Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Brugge. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd113.516Aantal2023
Gescheiden29.577Aantal2023
Ongehuwd123.705Aantal2023
Verweduwd18.839Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Brugge.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7.271Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden6.628Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.007Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1.014Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen648Aantal2023
Winkels: overige160Aantal2023
Winkels2.829Aantal2023
Horecazaken1.781Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten2.018Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden643Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Brugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens131.485Aantal2023
Huishoudens 1 persoon47.168Aantal2023
Huishoudens 2 personen47.749Aantal2023
Huishoudens 3 personen16.371Aantal2023
Huishoudens 4 personen14.632Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen5.565Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften167.889Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€6.056.828.928Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.076Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.681Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€6.289.915.437Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen267.140Aantal2023
Vreemdelingen18.497Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit267.093Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)10.281Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32394%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1014%Percentage2023
Aantal nationaliteiten5.099Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit19.190Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1856%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit8.700Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)751%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Brugge.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31000Code2024
RegionaamArrondissement BruggeNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte67.326Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen218.922Aantal2024
Aantal inwoners285.637Aantal2023
Aantal huishoudens131.485Aantal2023
Aantal wagens139.724Aantal2022
Dichtheid adressen3,25Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,24Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,95Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,08Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Brugge.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder9.453Aantal2023
Alleenwonend47.168Aantal2023
Andere persoon4.930Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)45.102Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen63.992Aantal2023
Inwonende andere persoon3.474Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder13.922Aantal2023
Kind bij gehuwd paar40.634Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar15.433Aantal2023
Lid van collectief huishouden4.939Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)18.334Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen18.094Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Brugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2.143Aantal2020
Huizen-Transacties2.453Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.697Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties756Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€221.407Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€134.525Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€66.629Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€14.592Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€302.306Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€181.237Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€88.018Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€20.304Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€426.617Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€233.830Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€114.328Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€24.650Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Brugge.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders43.631Aantal2023
Eigenaars87.950Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Brugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden179.657Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194523.270Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197041.075Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200059.839Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201018.024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202018.249Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20212.506Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190015.627Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen102.833Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen76.656Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie178.095Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie1.219Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Brugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.