Statistieken Gemeente Voeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Voeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Voeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Voeren
(zeer grote stijging van 67% naar 4.387 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Voeren is met 1.766 inwoners gegroeid van 2.621 inwoners in 1990 tot 4.387 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 67%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 54 inwoners (1,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Voeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Voeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Voeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente ’S Gravenvoeren, 2: deelgemeente Sint-Martens-Voeren, 3: deelgemeente Teuven, 4: deelgemeente Remersdaal, 5: deelgemeente Sint-Pieters-Voeren, 6: deelgemeente Moelingen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Voeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Voeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Voeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Voeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Voeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.202)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Voeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Voeren was €30.202. Er waren 2.358 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Voeren was €71.216.665.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Voeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Voeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Voeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Voeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Voeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Tongeren.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Voeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Voeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Voeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Voeren.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Voeren voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Voeren in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Voeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.205Aantal2023
Mannen2.182Aantal2023
0 tot 10 jaar433Aantal2023
10 tot 20 jaar458Aantal2023
20 tot 30 jaar493Aantal2023
30 tot 40 jaar548Aantal2023
40 tot 50 jaar491Aantal2023
50 tot 60 jaar639Aantal2023
60 tot 70 jaar672Aantal2023
70 tot 80 jaar405Aantal2023
80 tot 90 jaar199Aantal2023
90 jaar en ouder49Aantal2023
Aantal inwoners4.387Aantal2023
0 tot 5 jaar216Aantal2023
5 tot 10 jaar194Aantal2023
10 tot 15 jaar233Aantal2023
15 tot 20 jaar199Aantal2023
20 tot 25 jaar223Aantal2023
25 tot 29 jaar259Aantal2023
30 tot 35 jaar272Aantal2023
35 tot 40 jaar255Aantal2023
40 tot 45 jaar253Aantal2023
45 tot 50 jaar231Aantal2023
50 tot 55 jaar286Aantal2023
55 tot 60 jaar346Aantal2023
60 tot 65 jaar373Aantal2023
65 tot 70 jaar289Aantal2023
70 tot 75 jaar245Aantal2023
75 tot 80 jaar135Aantal2023
80 tot 85 jaar110Aantal2023
85 tot 90 jaar49Aantal2023
90 tot 95 jaar22Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Voeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd1.719Aantal2023
Gescheiden349Aantal2023
Ongehuwd2.089Aantal2023
Verweduwd230Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Voeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden59Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden55Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken29Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Voeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.867Aantal2023
Huishoudens 1 persoon578Aantal2023
Huishoudens 2 personen691Aantal2023
Huishoudens 3 personen259Aantal2023
Huishoudens 4 personen231Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen108Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.358Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€71.216.665Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.202Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.226Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€77.967.573Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen3.112Aantal2023
Vreemdelingen1.275Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit3.112Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.190Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1182%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)496%Percentage2023
Aantal nationaliteiten113Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.276Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)518%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit74Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Voeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73109Code2024
RegionaamVoerenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.061Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.410Aantal2024
Aantal inwoners4.387Aantal2023
Aantal huishoudens1.867Aantal2023
Aantal wagens2.554Aantal2022
Dichtheid adressen0,48Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners0,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,37Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,50Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Voeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder143Aantal2023
Alleenwonend578Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)738Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen908Aantal2023
Inwonende andere persoon68Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder230Aantal2023
Kind bij gehuwd paar698Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar292Aantal2023
Lid van collectief huishouden23Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)330Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen268Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Voeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2018
Huizen-Transacties36Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Voeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders498Aantal2023
Eigenaars1.360Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Voeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.160Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945628Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970356Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000503Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201056Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020120Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900406Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.729Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen431Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.127Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie23Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Voeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.