Statistieken Arrondissement Tongeren

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Tongeren
(grote groei van 18% naar 209.025 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Tongeren is met 32.414 personen gestegen van 176.611 personen in 1990 tot 209.025 personen in 2023 (dat is een grote groei van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 982 personen (0,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hasselt, 2: Arrondissement Maaseik, 3: Arrondissement Tongeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Tongeren voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Tongeren. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.431)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Tongeren was €32.431. Er waren 116.624 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Tongeren was €3.782.276.276.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Tongeren in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Limburg.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Tongeren.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Tongeren voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Tongeren in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen104.987Aantal2023
Mannen104.038Aantal2023
0 tot 10 jaar19.687Aantal2023
10 tot 20 jaar22.314Aantal2023
20 tot 30 jaar21.813Aantal2023
30 tot 40 jaar25.519Aantal2023
40 tot 50 jaar26.998Aantal2023
50 tot 60 jaar30.616Aantal2023
60 tot 70 jaar29.303Aantal2023
70 tot 80 jaar20.586Aantal2023
80 tot 90 jaar10.089Aantal2023
90 jaar en ouder2.100Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Tongeren.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd85.069Aantal2023
Gescheiden18.740Aantal2023
Ongehuwd93.031Aantal2023
Verweduwd12.185Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Tongeren.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften116.624Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.782.276.276Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.431Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.771Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Tongeren.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen179.183Aantal2023
Vreemdelingen29.842Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Tongeren.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73000Code2023
RegionaamArrondissement TongerenNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte63.312Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen114.387Aantal2023
Aantal inwoners209.025Aantal2023
Aantal huishoudens86.909Aantal2021
Aantal wagens110.611Aantal2021
Dichtheid adressen1,81Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,37Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,75Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Tongeren.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties390Aantal2020
Huizen-Transacties1.482Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties932Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties550Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€23.951Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€23.353Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€6.933Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€29.002Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€29.701Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€7.784Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€34.284Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€37.265Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€9.466Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Tongeren.