Statistieken Arrondissement Tongeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Tongeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Tongeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Tongeren
(grote toename van 18% naar 209.025 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Tongeren is met 32.414 personen toegenomen van 176.611 personen in 1990 tot 209.025 personen in 2023 (dat is een grote toename van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 982 personen (0,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hasselt, 2: Arrondissement Maaseik, 3: Arrondissement Tongeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Tongeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Tongeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.431)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Tongeren was €32.431. Er waren 116.624 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Tongeren was €3.782.276.276.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Tongeren in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Limburg.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Tongeren.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Tongeren voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Tongeren in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Tongeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen104.987Aantal2023
Mannen104.038Aantal2023
0 tot 10 jaar19.687Aantal2023
10 tot 20 jaar22.314Aantal2023
20 tot 30 jaar21.813Aantal2023
30 tot 40 jaar25.519Aantal2023
40 tot 50 jaar26.998Aantal2023
50 tot 60 jaar30.616Aantal2023
60 tot 70 jaar29.303Aantal2023
70 tot 80 jaar20.586Aantal2023
80 tot 90 jaar10.089Aantal2023
90 jaar en ouder2.100Aantal2023
Aantal inwoners209.025Aantal2023
0 tot 5 jaar8.947Aantal2023
5 tot 10 jaar10.460Aantal2023
10 tot 15 jaar11.389Aantal2023
15 tot 20 jaar10.716Aantal2023
20 tot 25 jaar10.488Aantal2023
25 tot 29 jaar11.087Aantal2023
30 tot 35 jaar12.486Aantal2023
35 tot 40 jaar12.857Aantal2023
40 tot 45 jaar13.666Aantal2023
45 tot 50 jaar13.114Aantal2023
50 tot 55 jaar14.553Aantal2023
55 tot 60 jaar15.838Aantal2023
60 tot 65 jaar15.635Aantal2023
65 tot 70 jaar13.508Aantal2023
70 tot 75 jaar11.568Aantal2023
75 tot 80 jaar8.740Aantal2023
80 tot 85 jaar5.785Aantal2023
85 tot 90 jaar3.685Aantal2023
90 tot 95 jaar1.245Aantal2023
95 jaar en ouder197Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Tongeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd85.069Aantal2023
Gescheiden18.740Aantal2023
Ongehuwd93.031Aantal2023
Verweduwd12.185Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Tongeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3.750Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden3.319Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen527Aantal2023
Winkels: periodieke goederen395Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen360Aantal2023
Winkels: overige61Aantal2023
Winkels1.343Aantal2023
Horecazaken760Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten1.216Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden431Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens88.364Aantal2023
Huishoudens 1 persoon26.662Aantal2023
Huishoudens 2 personen31.502Aantal2023
Huishoudens 3 personen13.635Aantal2023
Huishoudens 4 personen11.601Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen4.964Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften116.624Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.782.276.276Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.431Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.771Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€4.026.620.104Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen179.183Aantal2023
Vreemdelingen29.842Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit179.099Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)23.362Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)36846%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4116%Percentage2023
Aantal nationaliteiten4.324Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit30.072Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5273%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6.402Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)874%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Tongeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73000Code2024
RegionaamArrondissement TongerenNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte63.312Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen115.493Aantal2024
Aantal inwoners209.025Aantal2023
Aantal huishoudens88.364Aantal2023
Aantal wagens111.788Aantal2022
Dichtheid adressen1,82Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,40Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,77Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Tongeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder7.582Aantal2023
Alleenwonend26.662Aantal2023
Andere persoon3.017Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)39.494Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen41.722Aantal2023
Inwonende andere persoon4.394Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder11.350Aantal2023
Kind bij gehuwd paar35.394Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar11.016Aantal2023
Lid van collectief huishouden2.444Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)13.054Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen11.448Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties390Aantal2020
Huizen-Transacties1.482Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties932Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties550Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€23.951Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€23.353Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€6.933Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€29.002Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€29.701Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€7.784Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€34.284Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€37.265Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€9.466Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Tongeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders23.217Aantal2023
Eigenaars65.256Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden97.097Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194512.948Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197023.523Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200033.358Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109.721Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20208.864Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20211.607Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19005.499Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen71.749Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen25.169Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie96.109Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie666Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.