Statistieken Gemeente Wielsbeke

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Wielsbeke
(grote groei van 22% naar 10.013 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Wielsbeke is met 1.839 inwoners gegroeid van 8.174 inwoners in 1990 tot 10.013 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 56 inwoners (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Wielsbeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Wielsbeke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wielsbeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Wielsbeke, 2: deelgemeente Wielsbeke, 3: deelgemeente Ooigem, 4: deelgemeente Sint-Baafs-Vijve.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Wielsbeke voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Wielsbeke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Wielsbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Wielsbeke. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Wielsbeke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.810)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Wielsbeke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Wielsbeke was €34.810. Er waren 5.352 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Wielsbeke was €186.304.079.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Wielsbeke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wielsbeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Wielsbeke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Wielsbeke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Wielsbeke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Tielt.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Wielsbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Wielsbeke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wielsbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Wielsbeke.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Wielsbeke voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Wielsbeke in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Wielsbeke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.967Aantal2023
Mannen5.046Aantal2023
0 tot 10 jaar1.129Aantal2023
10 tot 20 jaar1.233Aantal2023
20 tot 30 jaar1.153Aantal2023
30 tot 40 jaar1.350Aantal2023
40 tot 50 jaar1.366Aantal2023
50 tot 60 jaar1.393Aantal2023
60 tot 70 jaar1.103Aantal2023
70 tot 80 jaar788Aantal2023
80 tot 90 jaar405Aantal2023
90 jaar en ouder93Aantal2023
Aantal inwoners10.013Aantal2023
0 tot 5 jaar523Aantal2023
5 tot 10 jaar581Aantal2023
10 tot 15 jaar650Aantal2023
15 tot 20 jaar561Aantal2023
20 tot 25 jaar579Aantal2023
25 tot 29 jaar565Aantal2023
30 tot 35 jaar658Aantal2023
35 tot 40 jaar664Aantal2023
40 tot 45 jaar715Aantal2023
45 tot 50 jaar635Aantal2023
50 tot 55 jaar692Aantal2023
55 tot 60 jaar681Aantal2023
60 tot 65 jaar611Aantal2023
65 tot 70 jaar471Aantal2023
70 tot 75 jaar429Aantal2023
75 tot 80 jaar342Aantal2023
80 tot 85 jaar219Aantal2023
85 tot 90 jaar153Aantal2023
90 tot 95 jaar46Aantal2023
95 jaar en ouder10Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Wielsbeke. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.136Aantal2023
Gescheiden758Aantal2023
Ongehuwd4.650Aantal2023
Verweduwd469Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Wielsbeke.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden138Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden130Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen22Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen10Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels36Aantal2023
Horecazaken21Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten73Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Wielsbeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.026Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.085Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.363Aantal2023
Huishoudens 3 personen657Aantal2023
Huishoudens 4 personen691Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen230Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.352Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€186.304.079Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.810Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.978Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€189.189.819Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen9.399Aantal2023
Vreemdelingen614Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit9.386Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)422Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2000%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)51%Percentage2023
Aantal nationaliteiten153Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit604Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit174Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)38%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Wielsbeke.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37017Code2024
RegionaamWielsbekeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.191Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.683Aantal2024
Aantal inwoners10.013Aantal2023
Aantal huishoudens4.026Aantal2023
Aantal wagens5.370Aantal2022
Dichtheid adressen2,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,57Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,84Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,45Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Wielsbeke.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder255Aantal2023
Alleenwonend1.085Aantal2023
Andere persoon106Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.090Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.890Aantal2023
Inwonende andere persoon63Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder416Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.938Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar695Aantal2023
Lid van collectief huishouden46Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)798Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen514Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Wielsbeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties69Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties44Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties25Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Wielsbeke.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders957Aantal2023
Eigenaars3.101Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Wielsbeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.395Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945497Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970986Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.548Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010397Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020583Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900215Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.919Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen457Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.356Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie23Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Wielsbeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.