Statistieken Gemeente Zedelgem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zedelgem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zedelgem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Zedelgem
(grote groei van 16% naar 23.391 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Zedelgem is met 3.307 personen gegroeid van 20.084 personen in 1990 tot 23.391 personen in 2023 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 100 personen (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Zedelgem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zedelgem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zedelgem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Zedelgem, 2: deelgemeente Loppem, 3: deelgemeente Veldegem, 4: deelgemeente Aartrijke.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Zedelgem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zedelgem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Zedelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Zedelgem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Zedelgem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.182)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zedelgem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zedelgem was €38.182. Er waren 12.557 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Zedelgem was €479.445.768.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Zedelgem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zedelgem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Zedelgem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Zedelgem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Zedelgem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zedelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Zedelgem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zedelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Zedelgem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Zedelgem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Zedelgem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zedelgem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.713Aantal2023
Mannen11.678Aantal2023
0 tot 10 jaar2.327Aantal2023
10 tot 20 jaar2.574Aantal2023
20 tot 30 jaar2.553Aantal2023
30 tot 40 jaar2.908Aantal2023
40 tot 50 jaar2.809Aantal2023
50 tot 60 jaar3.447Aantal2023
60 tot 70 jaar2.996Aantal2023
70 tot 80 jaar2.282Aantal2023
80 tot 90 jaar1.228Aantal2023
90 jaar en ouder267Aantal2023
Aantal inwoners23.391Aantal2023
0 tot 5 jaar1.188Aantal2023
5 tot 10 jaar1.134Aantal2023
10 tot 15 jaar1.328Aantal2023
15 tot 20 jaar1.237Aantal2023
20 tot 25 jaar1.196Aantal2023
25 tot 29 jaar1.347Aantal2023
30 tot 35 jaar1.504Aantal2023
35 tot 40 jaar1.401Aantal2023
40 tot 45 jaar1.397Aantal2023
45 tot 50 jaar1.404Aantal2023
50 tot 55 jaar1.605Aantal2023
55 tot 60 jaar1.840Aantal2023
60 tot 65 jaar1.630Aantal2023
65 tot 70 jaar1.357Aantal2023
70 tot 75 jaar1.264Aantal2023
75 tot 80 jaar1.016Aantal2023
80 tot 85 jaar756Aantal2023
85 tot 90 jaar463Aantal2023
90 tot 95 jaar191Aantal2023
95 jaar en ouder24Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Zedelgem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.005Aantal2023
Gescheiden1.893Aantal2023
Ongehuwd10.239Aantal2023
Verweduwd1.254Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Zedelgem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden365Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden342Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen65Aantal2023
Winkels: periodieke goederen27Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen41Aantal2023
Winkels: overige9Aantal2023
Winkels142Aantal2023
Horecazaken68Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten132Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden23Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Zedelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens9.823Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.553Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.842Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.459Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.453Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen516Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12.557Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€479.445.768Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.181Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.335Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€458.880.055Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen22.671Aantal2023
Vreemdelingen720Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit22.663Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)436Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2717%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)45%Percentage2023
Aantal nationaliteiten260Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit721Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)79%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit266Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Zedelgem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31040Code2024
RegionaamZedelgemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte6.066Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen12.979Aantal2024
Aantal inwoners23.391Aantal2023
Aantal huishoudens9.823Aantal2023
Aantal wagens12.598Aantal2022
Dichtheid adressen2,14Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,86Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,62Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,08Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Zedelgem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder663Aantal2023
Alleenwonend2.553Aantal2023
Andere persoon278Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.340Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.392Aantal2023
Inwonende andere persoon290Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder976Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.917Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.528Aantal2023
Lid van collectief huishouden160Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.806Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.420Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Zedelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties153Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties75Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties78Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€25.620Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€30.065Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€35.503Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Zedelgem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.206Aantal2023
Eigenaars7.627Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Zedelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.636Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.182Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.180Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.211Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010847Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.346Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021236Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900538Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.149Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.471Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.515Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Zedelgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.