Statistieken Gemeente Zoersel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zoersel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zoersel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Zoersel
(zeer grote groei van 28% naar 22.427 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Zoersel is met 4.916 personen gegroeid van 17.511 personen in 1990 tot 22.427 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 149 personen (0,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Zoersel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zoersel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zoersel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Zoersel & Deel Brecht, 2: deelgemeente Halle Zoersel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Zoersel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zoersel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Zoersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Zoersel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Zoersel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.487)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zoersel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zoersel was €40.487. Er waren 12.480 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Zoersel was €505.275.995.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Zoersel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zoersel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Zoersel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Zoersel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Zoersel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zoersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Zoersel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zoersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Zoersel.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Zoersel voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Zoersel in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zoersel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.472Aantal2023
Mannen10.955Aantal2023
0 tot 10 jaar1.945Aantal2023
10 tot 20 jaar2.461Aantal2023
20 tot 30 jaar2.070Aantal2023
30 tot 40 jaar2.384Aantal2023
40 tot 50 jaar2.633Aantal2023
50 tot 60 jaar3.284Aantal2023
60 tot 70 jaar3.489Aantal2023
70 tot 80 jaar2.698Aantal2023
80 tot 90 jaar1.223Aantal2023
90 jaar en ouder240Aantal2023
Aantal inwoners22.427Aantal2023
0 tot 5 jaar896Aantal2023
5 tot 10 jaar1.043Aantal2023
10 tot 15 jaar1.204Aantal2023
15 tot 20 jaar1.257Aantal2023
20 tot 25 jaar1.062Aantal2023
25 tot 29 jaar1.001Aantal2023
30 tot 35 jaar1.123Aantal2023
35 tot 40 jaar1.256Aantal2023
40 tot 45 jaar1.333Aantal2023
45 tot 50 jaar1.297Aantal2023
50 tot 55 jaar1.514Aantal2023
55 tot 60 jaar1.763Aantal2023
60 tot 65 jaar1.856Aantal2023
65 tot 70 jaar1.632Aantal2023
70 tot 75 jaar1.457Aantal2023
75 tot 80 jaar1.236Aantal2023
80 tot 85 jaar717Aantal2023
85 tot 90 jaar491Aantal2023
90 tot 95 jaar176Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de gemeente Zoersel.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd9.535Aantal2023
Gescheiden1.852Aantal2023
Ongehuwd9.703Aantal2023
Verweduwd1.337Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Zoersel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden269Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden254Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen40Aantal2023
Winkels: periodieke goederen29Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen28Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels104Aantal2023
Horecazaken57Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten93Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Zoersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens9.278Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.484Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.641Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.279Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.325Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen549Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12.480Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€505.275.995Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.486Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.305Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€530.611.438Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen21.489Aantal2023
Vreemdelingen938Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit21.475Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)593Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2497%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)65%Percentage2023
Aantal nationaliteiten292Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit952Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)103%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit329Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Zoersel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11055Code2024
RegionaamZoerselNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.869Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen12.403Aantal2024
Aantal inwoners22.427Aantal2023
Aantal huishoudens9.278Aantal2023
Aantal wagens12.655Aantal2022
Dichtheid adressen3,21Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,80Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,40Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,27Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Zoersel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder632Aantal2023
Alleenwonend2.484Aantal2023
Andere persoon235Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.002Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.264Aantal2023
Inwonende andere persoon364Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder971Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.674Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.376Aantal2023
Lid van collectief huishouden518Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.570Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.270Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Zoersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37Aantal2020
Huizen-Transacties185Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties41Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties144Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€104.713Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€94.513Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€132.081Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€108.708Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€167.564Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€132.361Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Zoersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.821Aantal2023
Eigenaars7.473Aantal2023
% Huurders20%Percentage2023
% Eigenaars80%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Zoersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945579Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.904Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.653Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.236Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.243Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021231Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190055Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.948Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.071Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie9.823Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie184Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Zoersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.