Statistieken Arrondissement Antwerpen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Antwerpen
(grote toename van 19% naar 1.078.084 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Antwerpen is met 168.318 inwoners gestegen van 909.766 inwoners in 1990 tot 1.078.084 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5.101 inwoners (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Antwerpen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Antwerpen, 2: Arrondissement Mechelen, 3: Arrondissement Turnhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Antwerpen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Antwerpen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Antwerpen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Antwerpen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.788)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Antwerpen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Antwerpen was €34.788. Er waren 587.477 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Antwerpen was €20.436.950.213.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Antwerpen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Antwerpen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Antwerpen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Antwerpen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Antwerpen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Antwerpen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Antwerpen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Antwerpen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Antwerpen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen543.983Aantal2023
Mannen534.101Aantal2023
0 tot 10 jaar123.602Aantal2023
10 tot 20 jaar126.834Aantal2023
20 tot 30 jaar131.717Aantal2023
30 tot 40 jaar147.822Aantal2023
40 tot 50 jaar135.455Aantal2023
50 tot 60 jaar138.139Aantal2023
60 tot 70 jaar124.356Aantal2023
70 tot 80 jaar89.200Aantal2023
80 tot 90 jaar48.556Aantal2023
90 jaar en ouder12.403Aantal2023
Aantal inwoners1.078.084Aantal2023
0 tot 5 jaar60.360Aantal2023
5 tot 10 jaar63.290Aantal2023
10 tot 15 jaar65.837Aantal2023
15 tot 20 jaar61.353Aantal2023
20 tot 25 jaar61.371Aantal2023
25 tot 29 jaar70.883Aantal2023
30 tot 35 jaar76.083Aantal2023
35 tot 40 jaar72.138Aantal2023
40 tot 45 jaar70.871Aantal2023
45 tot 50 jaar64.512Aantal2023
50 tot 55 jaar68.147Aantal2023
55 tot 60 jaar69.712Aantal2023
60 tot 65 jaar66.661Aantal2023
65 tot 70 jaar57.560Aantal2023
70 tot 75 jaar48.056Aantal2023
75 tot 80 jaar40.860Aantal2023
80 tot 85 jaar27.915Aantal2023
85 tot 90 jaar20.014Aantal2023
90 tot 95 jaar9.259Aantal2023
95 jaar en ouder1.924Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Antwerpen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd378.716Aantal2023
Gescheiden91.592Aantal2023
Ongehuwd553.340Aantal2023
Verweduwd54.436Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Antwerpen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden18.061Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden16.080Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2.745Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2.139Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1.443Aantal2023
Winkels: overige353Aantal2023
Winkels6.680Aantal2023
Horecazaken4.160Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten5.240Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden1.981Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Antwerpen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens466.319Aantal2023
Huishoudens 1 persoon171.491Aantal2023
Huishoudens 2 personen145.732Aantal2023
Huishoudens 3 personen57.706Aantal2023
Huishoudens 4 personen54.556Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen36.834Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften587.477Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.436.950.213Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.787Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.666Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€21.454.782.262Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen907.386Aantal2023
Vreemdelingen170.698Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit906.964Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)87.845Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78476%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5905%Percentage2023
Aantal nationaliteiten22.454Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit174.161Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10722%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit85.938Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4411%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Antwerpen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11000Code2024
RegionaamArrondissement AntwerpenNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte100.428Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen682.341Aantal2024
Aantal inwoners1.078.084Aantal2023
Aantal huishoudens466.319Aantal2023
Aantal wagens452.167Aantal2022
Dichtheid adressen6,79Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,73Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,50Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Antwerpen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder40.322Aantal2023
Alleenwonend171.491Aantal2023
Andere persoon22.827Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)181.740Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen172.698Aantal2023
Inwonende andere persoon19.217Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder65.489Aantal2023
Kind bij gehuwd paar191.675Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar63.615Aantal2023
Lid van collectief huishouden13.644Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)70.116Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen66.046Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Antwerpen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6.731Aantal2020
Huizen-Transacties6.971Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5.162Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.809Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€120.742Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€123.634Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€103.606Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€85.705Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€150.035Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€155.749Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€127.475Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€113.909Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€188.944Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€196.407Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€157.630Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€146.167Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Antwerpen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders182.428Aantal2023
Eigenaars283.876Aantal2023
% Huurders39%Percentage2023
% Eigenaars61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Antwerpen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden541.688Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945108.962Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970151.440Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000152.134Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201030.988Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202040.815Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20214.605Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190047.867Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen238.378Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen302.964Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie534.931Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5.884Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Antwerpen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.