Statistieken Arrondissement Antwerpen

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Antwerpen
(grote stijging van 19% naar 1.078.084 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Antwerpen is met 168.318 personen gestegen van 909.766 personen in 1990 tot 1.078.084 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5.101 personen (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Antwerpen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Antwerpen, 2: Arrondissement Mechelen, 3: Arrondissement Turnhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Antwerpen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Antwerpen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Antwerpen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Antwerpen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.788)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Antwerpen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Antwerpen was €34.788. Er waren 587.477 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Antwerpen was €20.436.950.213.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Antwerpen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Antwerpen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Antwerpen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Antwerpen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Antwerpen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Antwerpen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Antwerpen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Antwerpen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen543.983Aantal2023
Mannen534.101Aantal2023
0 tot 10 jaar123.602Aantal2023
10 tot 20 jaar126.834Aantal2023
20 tot 30 jaar131.717Aantal2023
30 tot 40 jaar147.822Aantal2023
40 tot 50 jaar135.455Aantal2023
50 tot 60 jaar138.139Aantal2023
60 tot 70 jaar124.356Aantal2023
70 tot 80 jaar89.200Aantal2023
80 tot 90 jaar48.556Aantal2023
90 jaar en ouder12.403Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Antwerpen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd378.716Aantal2023
Gescheiden91.592Aantal2023
Ongehuwd553.340Aantal2023
Verweduwd54.436Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Antwerpen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften587.477Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.436.950.213Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.787Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.666Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Antwerpen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen907.386Aantal2023
Vreemdelingen170.698Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Antwerpen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11000Code2023
RegionaamArrondissement AntwerpenNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte100.428Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen627.639Aantal2023
Aantal inwoners1.078.084Aantal2023
Aantal huishoudens460.090Aantal2021
Aantal wagens449.757Aantal2021
Dichtheid adressen6,25Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners10,73Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,58Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens4,48Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Antwerpen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6.731Aantal2020
Huizen-Transacties6.971Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5.162Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.809Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€120.742Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€123.634Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€103.606Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€85.705Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€150.035Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€155.749Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€127.475Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€113.909Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€188.944Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€196.407Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€157.630Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€146.167Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Antwerpen.