Statistieken Gemeente Zuienkerke

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zuienkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zuienkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Zuienkerke
(kleine toename van 4,24% naar 2.751 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Zuienkerke is met 112 personen gestegen van 2.639 personen in 1990 tot 2.751 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (0,13%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Zuienkerke met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zuienkerke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zuienkerke met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zuienkerke-Kern, 2: buurt Zuienkerke-Verspreide Bewoning, 3: buurt Krampenkapel, 4: buurt Meetkerke-Kern, 5: buurt Meetkerke-Verspreide Bewoning, 6: buurt Houtave-Kern, 7: buurt Houtave-Verspreide Bewoning, 8: buurt Nieuwmunster-Kern, 9: buurt Nieuwmunster-Verspr. Bewoning, 10: buurt Lekkerbek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Zuienkerke voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zuienkerke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Zuienkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Zuienkerke. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Zuienkerke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.681)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zuienkerke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zuienkerke was €37.681. Er waren 1.571 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Zuienkerke was €59.197.259.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Zuienkerke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zuienkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Zuienkerke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Zuienkerke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Zuienkerke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zuienkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Zuienkerke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zuienkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Zuienkerke.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Zuienkerke voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Zuienkerke in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zuienkerke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.362Aantal2023
Mannen1.389Aantal2023
0 tot 10 jaar223Aantal2023
10 tot 20 jaar288Aantal2023
20 tot 30 jaar283Aantal2023
30 tot 40 jaar295Aantal2023
40 tot 50 jaar316Aantal2023
50 tot 60 jaar455Aantal2023
60 tot 70 jaar437Aantal2023
70 tot 80 jaar303Aantal2023
80 tot 90 jaar124Aantal2023
90 jaar en ouder27Aantal2023
Aantal inwoners2.751Aantal2023
0 tot 5 jaar119Aantal2023
5 tot 10 jaar98Aantal2023
10 tot 15 jaar130Aantal2023
15 tot 20 jaar143Aantal2023
20 tot 25 jaar157Aantal2023
25 tot 29 jaar117Aantal2023
30 tot 35 jaar151Aantal2023
35 tot 40 jaar141Aantal2023
40 tot 45 jaar156Aantal2023
45 tot 50 jaar159Aantal2023
50 tot 55 jaar218Aantal2023
55 tot 60 jaar234Aantal2023
60 tot 65 jaar222Aantal2023
65 tot 70 jaar215Aantal2023
70 tot 75 jaar173Aantal2023
75 tot 80 jaar118Aantal2023
80 tot 85 jaar66Aantal2023
85 tot 90 jaar36Aantal2023
90 tot 95 jaar6Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Zuienkerke. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd1.203Aantal2023
Gescheiden269Aantal2023
Ongehuwd1.150Aantal2023
Verweduwd129Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Zuienkerke.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden32Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden31Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken13Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Zuienkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.160Aantal2023
Huishoudens 1 persoon312Aantal2023
Huishoudens 2 personen452Aantal2023
Huishoudens 3 personen185Aantal2023
Huishoudens 4 personen164Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen47Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.571Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€59.197.259Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.681Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.283Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€52.722.430Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen2.654Aantal2023
Vreemdelingen97Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit2.655Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)56Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)968%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Aantal nationaliteiten50Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit92Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)31%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit28Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Zuienkerke.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31042Code2024
RegionaamZuienkerkeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.890Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.440Aantal2024
Aantal inwoners2.751Aantal2023
Aantal huishoudens1.160Aantal2023
Aantal wagens1.552Aantal2022
Dichtheid adressen0,29Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners0,56Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,24Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Zuienkerke.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder69Aantal2023
Alleenwonend312Aantal2023
Andere persoon25Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)524Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen640Aantal2023
Inwonende andere persoon49Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder116Aantal2023
Kind bij gehuwd paar456Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar154Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)186Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen168Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Zuienkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties31Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties17Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties14Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Zuienkerke.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders243Aantal2023
Eigenaars932Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Zuienkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.437Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945150Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000527Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010106Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020141Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900262Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.247Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen182Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.420Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Zuienkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.