Statistieken Wijk 0 Court-Saint-Etienne

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne
(grote toename van 13% naar 4.516 inwoners in 2022)

De bevolking van de Wijk 0 Court-Saint-Etienne is met 509 personen toegenomen van 4.007 personen in 2011 tot 4.516 personen in 2022 (dat is een grote toename van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 46 personen (1,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Court-Saint-Etienne met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Court-Saint-Etienne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Court-Saint-Etienne met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Court-Saint-Etienne-Centre, 2: buurt Wisterzee, 3: buurt Avenue Des Combattants, 4: buurt Parc Industriel Court-Saint-Etienne, 5: buurt Grand Escavee, 6: buurt Court-Saint-Etienne-Hab. Disp..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Court-Saint-Etienne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Court-Saint-Etienne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.165)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne was €33.165. Er waren 2.463 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne was €81.685.742.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Court-Saint-Etienne in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Court-Saint-Etienne waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Court-Saint-Etienne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Court-Saint-Etienne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Court-Saint-Etienne. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Court-Saint-Etienne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Court-Saint-Etienne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.506Aantal2023
Mannen*5.244Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.153Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.418Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.339Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.338Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.345Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.546Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.312Aantal2023
70 tot 80 jaar*873Aantal2023
80 tot 90 jaar*354Aantal2023
90 jaar en ouder*72Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.530Aantal2023
Gescheiden*1.028Aantal2023
Ongehuwd*5.724Aantal2023
Verweduwd*468Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.463Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€81.685.742Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.165Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.232Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*9.755Aantal2023
Vreemdelingen*995Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Court-Saint-Etienne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode25023A0Code2023
RegionaamWijk 0 Court-Saint-EtienneNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte597Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen2.089Aantal2023
Aantal inwoners4.516Aantal2022
Aantal huishoudens1.892Aantal2021
Aantal wagens2.191Aantal2021
Dichtheid adressen3,50Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,56Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens3,17Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,67Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties27Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Court-Saint-Etienne.