Statistieken Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek
(kleine afname van 0,75% naar 16.498 inwoners in 2022)

De bevolking van de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek is met 125 inwoners gedaald van 16.623 inwoners in 2011 tot 16.498 inwoners in 2022 (dat is een kleine afname van 0,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -11 inwoners (-0,06%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lakenveld, 2: buurt Mexico, 3: buurt Bevrijders, 4: buurt Dubrucq-Noord, 5: buurt Ulens.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€21.323)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek was €21.323. Er waren 7.693 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek was €164.033.823.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 44 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Jans-Molenbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*49.310Aantal2023
Mannen*48.960Aantal2023
0 tot 10 jaar*15.395Aantal2023
10 tot 20 jaar*15.047Aantal2023
20 tot 30 jaar*13.452Aantal2023
30 tot 40 jaar*14.135Aantal2023
40 tot 50 jaar*13.402Aantal2023
50 tot 60 jaar*11.267Aantal2023
60 tot 70 jaar*7.758Aantal2023
70 tot 80 jaar*4.691Aantal2023
80 tot 90 jaar*2.538Aantal2023
90 jaar en ouder*585Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*30.687Aantal2023
Gescheiden*7.675Aantal2023
Ongehuwd*56.281Aantal2023
Verweduwd*3.627Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.693Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€164.033.823Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€21.322Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€17.411Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*69.713Aantal2023
Vreemdelingen*28.557Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21012A6Code2023
RegionaamWijk 6 Sint-Jans-MolenbeekNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte75Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen4.355Aantal2023
Aantal inwoners16.498Aantal2022
Aantal huishoudens6.305Aantal2021
Aantal wagens3.073Aantal2021
Dichtheid adressen58,21Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners220,50Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens84,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens41,07Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties108Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25€138.712Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€160.502Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€198.712Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 6 Sint-Jans-Molenbeek.