Statistieken Arrondissement Hasselt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Hasselt
(grote stijging van 23% naar 428.612 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Hasselt is met 78.735 personen gestegen van 349.877 personen in 1990 tot 428.612 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2.386 personen (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Hasselt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hasselt, 2: Arrondissement Maaseik, 3: Arrondissement Tongeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Hasselt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Hasselt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Hasselt









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Hasselt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Hasselt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.063)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hasselt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hasselt was €34.063. Er waren 239.500 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Hasselt was €8.158.175.305.

Gemiddeld inkomen (per gebied)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Hasselt in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Hasselt (2013 -2020)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Hasselt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking in het Arrondissement Hasselt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Limburg.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Hasselt









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Hasselt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Hasselt









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Hasselt.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Hasselt voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:











Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Hasselt in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Hasselt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen216.267Aantal2023
Mannen212.345Aantal2023
0 tot 10 jaar40.732Aantal2023
10 tot 20 jaar46.800Aantal2023
20 tot 30 jaar46.428Aantal2023
30 tot 40 jaar53.827Aantal2023
40 tot 50 jaar57.243Aantal2023
50 tot 60 jaar59.694Aantal2023
60 tot 70 jaar57.956Aantal2023
70 tot 80 jaar40.292Aantal2023
80 tot 90 jaar20.906Aantal2023
90 jaar en ouder4.734Aantal2023
Aantal inwoners428.612Aantal2023
0 tot 5 jaar18.974Aantal2023
5 tot 10 jaar21.659Aantal2023
10 tot 15 jaar23.968Aantal2023
15 tot 20 jaar22.913Aantal2023
20 tot 25 jaar22.743Aantal2023
25 tot 29 jaar24.024Aantal2023
30 tot 35 jaar27.104Aantal2023
35 tot 40 jaar26.791Aantal2023
40 tot 45 jaar29.736Aantal2023
45 tot 50 jaar27.374Aantal2023
50 tot 55 jaar28.797Aantal2023
55 tot 60 jaar30.746Aantal2023
60 tot 65 jaar30.734Aantal2023
65 tot 70 jaar27.026Aantal2023
70 tot 75 jaar22.768Aantal2023
75 tot 80 jaar17.220Aantal2023
80 tot 85 jaar12.084Aantal2023
85 tot 90 jaar8.266Aantal2023
90 tot 95 jaar3.288Aantal2023
95 jaar en ouder602Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Hasselt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd173.710Aantal2023
Gescheiden39.337Aantal2023
Ongehuwd190.705Aantal2023
Verweduwd24.860Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Hasselt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden8.178Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden7.238Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.066Aantal2023
Winkels: periodieke goederen864Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen712Aantal2023
Winkels: overige150Aantal2023
Winkels2.792Aantal2023
Horecazaken1.620Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten2.826Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden940Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens182.678Aantal2023
Huishoudens 1 persoon57.138Aantal2023
Huishoudens 2 personen63.909Aantal2023
Huishoudens 3 personen26.491Aantal2023
Huishoudens 4 personen24.070Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen11.070Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften239.500Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.158.175.305Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.063Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.435Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€8.612.555.808Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen393.490Aantal2023
Vreemdelingen35.122Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit393.376Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)20.487Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)52545%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2132%Percentage2023
Aantal nationaliteiten7.671Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit36.796Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3844%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit15.966Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1430%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Hasselt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71000Code2024
RegionaamArrondissement HasseltNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte88.388Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen241.209Aantal2024
Aantal inwoners428.612Aantal2023
Aantal huishoudens182.678Aantal2023
Aantal wagens223.372Aantal2022
Dichtheid adressen2,73Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,85Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,07Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,53Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Hasselt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder15.514Aantal2023
Alleenwonend57.138Aantal2023
Andere persoon7.035Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)81.982Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen83.848Aantal2023
Inwonende andere persoon8.630Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder23.324Aantal2023
Kind bij gehuwd paar75.790Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar20.732Aantal2023
Lid van collectief huishouden6.061Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)24.368Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen24.094Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.067Aantal2020
Huizen-Transacties2.618Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.313Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.305Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€69.428Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€33.833Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€26.288Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€2.735Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€87.883Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.567Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€33.408Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€3.256Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€107.806Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€53.240Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€40.011Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€4.233Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Hasselt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders51.020Aantal2023
Eigenaars131.728Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden200.382Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194522.640Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197051.677Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200072.119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201022.539Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202021.815Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20213.134Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19004.239Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen139.475Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen60.671Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie198.343Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie1.534Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.