Statistieken Arrondissement Hasselt

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Hasselt
(grote stijging van 23% naar 428.612 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Hasselt is met 78.735 personen gegroeid van 349.877 personen in 1990 tot 428.612 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2.386 personen (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Hasselt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hasselt, 2: Arrondissement Maaseik, 3: Arrondissement Tongeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Hasselt voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Hasselt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Hasselt. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Hasselt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.063)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hasselt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hasselt was €34.063. Er waren 239.500 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Hasselt was €8.158.175.305.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Hasselt in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Hasselt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Hasselt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Hasselt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Limburg.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Hasselt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Hasselt.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Hasselt voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Hasselt in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen216.267Aantal2023
Mannen212.345Aantal2023
0 tot 10 jaar40.732Aantal2023
10 tot 20 jaar46.800Aantal2023
20 tot 30 jaar46.428Aantal2023
30 tot 40 jaar53.827Aantal2023
40 tot 50 jaar57.243Aantal2023
50 tot 60 jaar59.694Aantal2023
60 tot 70 jaar57.956Aantal2023
70 tot 80 jaar40.292Aantal2023
80 tot 90 jaar20.906Aantal2023
90 jaar en ouder4.734Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Hasselt.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd173.710Aantal2023
Gescheiden39.337Aantal2023
Ongehuwd190.705Aantal2023
Verweduwd24.860Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Hasselt.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften239.500Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.158.175.305Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.063Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.435Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Hasselt.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen393.490Aantal2023
Vreemdelingen35.122Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Hasselt.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71000Code2023
RegionaamArrondissement HasseltNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte88.388Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen238.079Aantal2023
Aantal inwoners428.612Aantal2023
Aantal huishoudens179.293Aantal2021
Aantal wagens221.703Aantal2021
Dichtheid adressen2,69Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,85Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,03Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,51Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Hasselt.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.067Aantal2020
Huizen-Transacties2.618Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.313Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.305Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€69.428Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€33.833Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€26.288Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€2.735Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€87.883Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.567Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€33.408Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€3.256Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€107.806Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€53.240Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€40.011Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€4.233Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Hasselt.