Statistieken Buurt An-Luchtbal-Noord

Aantal inwoners per jaar in de buurt An-Luchtbal-Noord
(grote stijging van 17% naar 2.902 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt An-Luchtbal-Noord is met 425 personen toegenomen van 2.477 personen in 1990 tot 2.902 personen in 2022 (dat is een grote stijging van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 13 personen (0,61%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 12 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt An-Luchtbal-Noord: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 12 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Oude Haven, 2: buurt Luchtbal-Zuid, 3: buurt IJzerlaan (Dam-Schijnpoort), 4: buurt Duboisstraat (Noordwijk), 5: buurt Willemdok (Spaanse Wallen), 6: buurt ’T Eilandje, 7: buurt Houtdok, 8: buurt An-Luchtbal-Noord.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt An-Luchtbal-Noord voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt An-Luchtbal-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt An-Luchtbal-Noord

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt An-Luchtbal-Noord. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt An-Luchtbal-Noord: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.967)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Antwerpen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Antwerpen was €29.967. Er waren 289.773 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Antwerpen was €8.683.756.452.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt An-Luchtbal-Noord (2020 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt An-Luchtbal-Noord in de periode van 2020 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt An-Luchtbal-Noord: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt An-Luchtbal-Noord helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt An-Luchtbal-Noord

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt An-Luchtbal-Noord.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt An-Luchtbal-Noord. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt An-Luchtbal-Noord helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.486Aantal2022
Mannen1.415Aantal2022
0 tot 10 jaar586Aantal2022
10 tot 20 jaar576Aantal2022
20 tot 30 jaar235Aantal2022
30 tot 40 jaar379Aantal2022
40 tot 50 jaar401Aantal2022
50 tot 60 jaar281Aantal2022
60 tot 70 jaar238Aantal2022
70 tot 80 jaar111Aantal2022
80 tot 90 jaar87Aantal2022
90 jaar en ouder6Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt An-Luchtbal-Noord.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*165.286Aantal2023
Gescheiden*45.412Aantal2023
Ongehuwd*304.143Aantal2023
Verweduwd*24.069Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt An-Luchtbal-Noord helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiftengeen dataAantalgeen data
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt An-Luchtbal-Noord.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*413.850Aantal2023
Vreemdelingen*125.060Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt An-Luchtbal-Noord helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002J8ANCode2023
RegionaamAn-Luchtbal-NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte56Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.676Aantal2023
Aantal inwoners2.902Aantal2022
Aantal huishoudens1.026Aantal2021
Aantal wagens722Aantal2021
Dichtheid adressen29,89Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners51,76Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens18,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens12,88Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt An-Luchtbal-Noord.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt An-Luchtbal-Noord.

Adressen in de buurt An-Luchtbal-Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt An-Luchtbal-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Argentiniëlaan1 - 92030
Baltimorestraat28 - 602030
Belfaststraat1 - 92030
Bostonstraat1 - 92030
Bristolstraat10 - 82030

Toon alle 24 rijen met adressen...