Statistieken Buurt Anhee-Centre

Aantal inwoners per jaar in de buurt Anhee-Centre
(afname van 0,26% naar 1.155 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Anhee-Centre is met 3 inwoners gedaald van 1.158 inwoners in 2011 tot 1.155 inwoners in 2022 (dat is een afname van 0,26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -0 inwoners (-0,00%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Anhee met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Anhee-Centre: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Anhee met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Anhee-Centre, 2: buurt Bout de Campagnes, 3: buurt Anhee Derriere La Gare, 4: buurt Senenne Anhée, 5: buurt Haut Le Wastia-Centre ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Anhee met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Anhee-Centre, 2: buurt Bout de Campagnes, 3: buurt Anhee Derriere La Gare, 4: buurt Senenne Anhée, 5: buurt Haut Le Wastia-Centre, 6: buurt Haut Le Wastia-Hab. Disp., 7: buurt Warnant-Centre, 8: buurt Warnant-Habitations Disp., 9: buurt Confluent Molignee, 10: buurt Moulins, 11: buurt Salet-Centre, 12: buurt Salet-Habitations Disp. ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Anhee-Centre voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Anhee-Centre ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Anhee-Centre

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Anhee-Centre. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Anhee-Centre: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.895)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Anhee-Centre. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Anhee-Centre was €27.895. Er waren 715 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Anhee-Centre was €19.944.753.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Anhee-Centre in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Anhée waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Anhee-Centre (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Anhee-Centre in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Anhee-Centre: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Anhée getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Anhée

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Anhée. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Anhée getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Anhée

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Anhée. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Anhée getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*3.646Aantal2023
Mannen*3.553Aantal2023
0 tot 10 jaar*766Aantal2023
10 tot 20 jaar*843Aantal2023
20 tot 30 jaar*779Aantal2023
30 tot 40 jaar*947Aantal2023
40 tot 50 jaar*933Aantal2023
50 tot 60 jaar*989Aantal2023
60 tot 70 jaar*901Aantal2023
70 tot 80 jaar*663Aantal2023
80 tot 90 jaar*303Aantal2023
90 jaar en ouder*75Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Anhée getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.183Aantal2023
Gescheiden*766Aantal2023
Ongehuwd*3.792Aantal2023
Verweduwd*458Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Anhée getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften715Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.944.753Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.895Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.400Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Anhee-Centre.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*6.888Aantal2023
Vreemdelingen*311Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Anhée getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Anhee-Centre helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode91005A001Code2023
RegionaamAnhee-CentreNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte72Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen660Aantal2023
Aantal inwoners1.155Aantal2022
Aantal huishoudens557Aantal2021
Aantal wagens556Aantal2021
Dichtheid adressen9,22Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners16,14Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens7,78Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens7,77Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Anhee-Centre.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Anhee-Centre.

Adressen in de buurt Anhee-Centre

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Anhee-Centre. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Anhée.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chaussée de Dinant1 - 95537
Place Communale1 - 95537
Rue Baudouin Ier1 - 95537
Rue de la Jonction10 - 95537
Rue de la Libération1 - 9A5537

Toon alle 17 rijen met adressen...