Statistieken Buurt Antwerpse Steenweg-Zuid

Aantal inwoners per jaar in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid
(zeer grote toename van 28% naar 2.827 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid is met 615 inwoners toegenomen van 2.212 inwoners in 2011 tot 2.827 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 56 inwoners (2,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Brussel-Antwerpse Stwg met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Brussel-Antwerpse Stwg met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Rochus Voorplein, 2: buurt Antwerpse Steenweg-Zuid, 3: buurt Antwerpse Steenweg-Noord, 4: buurt Groendreef-Vergote Dok, 5: buurt Masuiplein-Nord, 6: buurt Willebroekse Kaai, 7: buurt Fabriekskaai-Monnoyer, 8: buurt Turn en Taxi.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Antwerpse Steenweg-Zuid voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Antwerpse Steenweg-Zuid

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€22.960)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid was €22.960. Er waren 1.290 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid was €29.618.453.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Brussel getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Brussel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Brussel. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Brussel getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Brussel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Brussel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Brussel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*95.111Aantal2023
Mannen*99.180Aantal2023
0 tot 10 jaar*24.236Aantal2023
10 tot 20 jaar*23.469Aantal2023
20 tot 30 jaar*32.531Aantal2023
30 tot 40 jaar*33.138Aantal2023
40 tot 50 jaar*27.842Aantal2023
50 tot 60 jaar*22.954Aantal2023
60 tot 70 jaar*15.461Aantal2023
70 tot 80 jaar*9.008Aantal2023
80 tot 90 jaar*4.396Aantal2023
90 jaar en ouder*1.256Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Brussel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*54.312Aantal2023
Gescheiden*14.822Aantal2023
Ongehuwd*119.396Aantal2023
Verweduwd*5.761Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Brussel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.290Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€29.618.453Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€22.960Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€17.988Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*118.293Aantal2023
Vreemdelingen*75.998Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Brussel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21004D610Code2023
RegionaamAntwerpse Steenweg-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte25Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.251Aantal2023
Aantal inwoners2.827Aantal2022
Aantal huishoudens1.126Aantal2021
Aantal wagens467Aantal2021
Dichtheid adressen50,40Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners113,88Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens45,36Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens18,81Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2017
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2017
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid.

Adressen in de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Antwerpse Steenweg-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Brussel.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpsesteenweg1 - 9B1000
Boogstraat1 - 9A1000
Boudewijnlaan11 - 91000
Frontispiesstraat1 - 91000
Frère-Orbanstraat2 - 91000

Toon alle 17 rijen met adressen...