Statistieken Buurt Attenhovenweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Attenhovenweg in de gemeente Sint-Truiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Attenhovenweg in de gemeente Sint-Truiden. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Attenhovenweg
(toename van 2,25% naar 227 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Attenhovenweg is met 5 inwoners gegroeid van 222 inwoners in 2011 tot 227 inwoners in 2021 (dat is een toename van 2,25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 0 inwoners (0,28%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Velm met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Attenhovenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Velm met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Velm-Kern, 2: buurt Schoorbroek, 3: buurt Attenhovenweg, 4: buurt Velm-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Attenhovenweg voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Attenhovenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Attenhovenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Attenhovenweg. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Attenhovenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.695)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Attenhovenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Attenhovenweg was €35.695. Er waren 142 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Attenhovenweg was €5.068.725.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 66 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Attenhovenweg in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Sint-Truiden waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Attenhovenweg (2013 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Attenhovenweg in de periode van 2013 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Attenhovenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Truiden getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint-Truiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Sint-Truiden. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sint-Truiden getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Truiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Sint-Truiden. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Truiden getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*20.695Aantal2022
Mannen*20.150Aantal2022
0 tot 10 jaar*3.537Aantal2022
10 tot 20 jaar*4.033Aantal2022
20 tot 30 jaar*4.151Aantal2022
30 tot 40 jaar*4.880Aantal2022
40 tot 50 jaar*5.222Aantal2022
50 tot 60 jaar*6.193Aantal2022
60 tot 70 jaar*5.931Aantal2022
70 tot 80 jaar*4.316Aantal2022
80 tot 90 jaar*2.120Aantal2022
90 jaar en ouder*462Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sint-Truiden getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*16.067Aantal2022
Gescheiden*4.514Aantal2022
Ongehuwd*17.463Aantal2022
Verweduwd*2.801Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sint-Truiden getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften142Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.068.725Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.695Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Attenhovenweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*38.129Aantal2022
Vreemdelingen*2.716Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sint-Truiden getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Attenhovenweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71053R023Code2022
RegionaamAttenhovenwegNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen118Aantal2022
Aantal inwoners227Aantal2021
Aantal huishoudens109Aantal2019
Aantal wagens141Aantal2019
Dichtheid adressen3,85Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners7,40Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens3,55Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens4,60Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Attenhovenweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties2Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2014
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Attenhovenweg.

Adressen in de buurt Attenhovenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Attenhovenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Truiden.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Attenhovenstraat1 - 993800 - 3806
Davidstraat19 - 503806
Grashoven1 - 83806
Kruisstraat10 - 93806
Oudestationsstraat35 - 373806