Statistieken Buurt Au Moulin-Sarrazin

Aantal inwoners per jaar in de buurt Au Moulin-Sarrazin
(afname van 23% naar 119 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Au Moulin-Sarrazin is met 36 personen gedaald van 155 personen in 2011 tot 119 personen in 2022 (dat is een afname van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -3 personen (-2,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Champion - Cognelee met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Au Moulin-Sarrazin: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Champion - Cognelee met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Champion-Centre Namen, 2: buurt Fonds de Champion, 3: buurt Sarrasins-Nord, 4: buurt Route de Marchovelette, 5: buurt Grande Salle-Les Tombes ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Champion - Cognelee met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Champion-Centre Namen, 2: buurt Fonds de Champion, 3: buurt Sarrasins-Nord, 4: buurt Route de Marchovelette, 5: buurt Grande Salle-Les Tombes, 6: buurt Rond Point-Les Champs, 7: buurt Sarrasins-Sud, 8: buurt Cognelee-Centre, 9: buurt Cognelee-Chaussee, 10: buurt Belle Vue-Nord, 11: buurt Au Moulin-Sarrazin ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Au Moulin-Sarrazin voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Au Moulin-Sarrazin ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Au Moulin-Sarrazin

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Au Moulin-Sarrazin. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Au Moulin-Sarrazin: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.384)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Au Moulin-Sarrazin. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Au Moulin-Sarrazin was €31.384. Er waren 80 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Au Moulin-Sarrazin was €2.510.721.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Au Moulin-Sarrazin in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Au Moulin-Sarrazin (2013 -2017)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Au Moulin-Sarrazin in de periode van 2013 tot en met 2017.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Au Moulin-Sarrazin: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Namen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Namen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Namen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Namen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Namen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*58.368Aantal2023
Mannen*54.918Aantal2023
0 tot 10 jaar*11.065Aantal2023
10 tot 20 jaar*12.869Aantal2023
20 tot 30 jaar*15.577Aantal2023
30 tot 40 jaar*14.952Aantal2023
40 tot 50 jaar*13.954Aantal2023
50 tot 60 jaar*14.137Aantal2023
60 tot 70 jaar*13.751Aantal2023
70 tot 80 jaar*10.724Aantal2023
80 tot 90 jaar*4.942Aantal2023
90 jaar en ouder*1.315Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Namen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*32.190Aantal2023
Gescheiden*12.957Aantal2023
Ongehuwd*61.597Aantal2023
Verweduwd*6.542Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Namen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften80Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.510.721Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.384Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.213Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Au Moulin-Sarrazin.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*101.849Aantal2023
Vreemdelingen*11.437Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Namen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Au Moulin-Sarrazin helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode92094N291Code2023
RegionaamAu Moulin-SarrazinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte322Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen64Aantal2023
Aantal inwoners119Aantal2022
Aantal huishoudens54Aantal2021
Aantal wagens73Aantal2021
Dichtheid adressen0,20Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,37Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,17Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,23Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Au Moulin-Sarrazin.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2017
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2017
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Au Moulin-Sarrazin.

Adressen in de buurt Au Moulin-Sarrazin

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Au Moulin-Sarrazin. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Namen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chaussée de Louvain850 - 9755022
Chemin de Beauloye108 - 405022
Route de Wasseiges124 - 1405022
Rue Basse chaussée202 - 895022
Rue Bois des Maires29 - 885022
Rue du Fort de Cognelée10 - 415022
Rue Houyoux21085022
Trieux des Mines10 - 95022