Statistieken Buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est

Aantal inwoners per jaar in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est
(daling van 36% naar 29 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est is met 16 inwoners afgenomen van 45 inwoners in 2011 tot 29 inwoners in 2022 (dat is een daling van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -1 inwoner (-2,80%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beaumont met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beaumont met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beaumont-Centre, 2: buurt Industrie-Station-Athenee, 3: buurt Vers Barbencon, 4: buurt La Perche-Cite Verte, 5: buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Sud, 6: buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Nord, 7: buurt La Graveline, 8: buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.805)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beaumont. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beaumont was €28.805. Er waren 4.077 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Beaumont was €117.437.131.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beaumont waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est (2020 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est in de periode van 2020 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beaumont getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Beaumont

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Beaumont. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Beaumont getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beaumont

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Beaumont. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beaumont getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*3.581Aantal2023
Mannen*3.585Aantal2023
0 tot 10 jaar*649Aantal2023
10 tot 20 jaar*945Aantal2023
20 tot 30 jaar*812Aantal2023
30 tot 40 jaar*874Aantal2023
40 tot 50 jaar*911Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.040Aantal2023
60 tot 70 jaar*927Aantal2023
70 tot 80 jaar*626Aantal2023
80 tot 90 jaar*298Aantal2023
90 jaar en ouder*84Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Beaumont getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.129Aantal2023
Gescheiden*763Aantal2023
Ongehuwd*3.785Aantal2023
Verweduwd*489Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Beaumont getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften21Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangifte€33.298Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*6.874Aantal2023
Vreemdelingen*292Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Beaumont getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode56005A19-Code2023
RegionaamBeaumont-Hab.Dispersees-EstNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte367Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen19Aantal2023
Aantal inwoners29Aantal2022
Aantal huishoudens13Aantal2021
Aantal wagens16Aantal2021
Dichtheid adressen0,05Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,08Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,04Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,04Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est.

Adressen in de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beaumont-Hab.Dispersees-Est. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beaumont.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bois de la Haie16500
Chaussée de Charleroi70 - 756500
Chemin de la Buissière216500
Clos des Mésanges1 - 76500
Graveline16500
Rue de l’Espechère5 - 906500
Vieux Chemin de Charleroi60 - 876500