Statistieken Begijnhofbuurt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Begijnhofbuurt in de gemeente Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Begijnhofbuurt in de gemeente Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Begijnhofbuurt
(grote afname van 20% naar 666 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de Begijnhofbuurt is met 162 personen afgenomen van 828 personen in 1990 tot 666 personen in 2023 (dat is een grote afname van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -5 personen (-0,63%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 6 Brugge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Begijnhofbuurt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 6 Brugge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Smedenpoort, 2: Begijnhofbuurt, 3: buurt Industriepark Brugge.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Begijnhofbuurt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Begijnhofbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Begijnhofbuurt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Begijnhofbuurt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Begijnhofbuurt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.524)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Begijnhofbuurt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Begijnhofbuurt was €27.524. Er waren 528 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Begijnhofbuurt was €14.532.905.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Begijnhofbuurt in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Begijnhofbuurt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Begijnhofbuurt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Begijnhofbuurt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Begijnhofbuurt helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Brugge getoond.

Inwoners naar leeftijd - Begijnhofbuurt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Begijnhofbuurt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Brugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Begijnhofbuurt. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Begijnhofbuurt helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Brugge getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Begijnhofbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen374Aantal2023
Mannen291Aantal2023
0 tot 10 jaar38Aantal2023
10 tot 20 jaar19Aantal2023
20 tot 30 jaar62Aantal2023
30 tot 40 jaar69Aantal2023
40 tot 50 jaar68Aantal2023
50 tot 60 jaar82Aantal2023
60 tot 70 jaar96Aantal2023
70 tot 80 jaar119Aantal2023
80 tot 90 jaar84Aantal2023
90 jaar en ouder28Aantal2023
Aantal inwoners666Aantal2023
0 tot 5 jaar15Aantal2023
5 tot 10 jaar23Aantal2023
10 tot 15 jaar8Aantal2023
15 tot 20 jaar11Aantal2023
20 tot 25 jaar24Aantal2023
25 tot 29 jaar38Aantal2023
30 tot 35 jaar39Aantal2023
35 tot 40 jaar30Aantal2023
40 tot 45 jaar41Aantal2023
45 tot 50 jaar27Aantal2023
50 tot 55 jaar34Aantal2023
55 tot 60 jaar48Aantal2023
60 tot 65 jaar38Aantal2023
65 tot 70 jaar58Aantal2023
70 tot 75 jaar71Aantal2023
75 tot 80 jaar48Aantal2023
80 tot 85 jaar51Aantal2023
85 tot 90 jaar33Aantal2023
90 tot 95 jaar21Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Begijnhofbuurt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Begijnhofbuurt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden21Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners31,77Aantal2022
Gevulde handelspanden21Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners16,64Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,59Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Begijnhofbuurt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens349Aantal2023
Huishoudens 1 persoon205Aantal2023
Huishoudens 2 personen104Aantal2023
Huishoudens 3 personen20Aantal2023
Huishoudens 4 personen12Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen8Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon59%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen3%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften528Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.532.905Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.524Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€20.662Euro2019
Interkwartiel verschil17.347Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie45Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €26%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €6%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2015
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€15.556.303Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.534Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit604Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)26Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten28Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit61Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit35Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Begijnhofbuurt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31005A61-Code2024
RegionaamBegijnhofbuurtNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte26Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen515Aantal2024
Aantal inwoners666Aantal2023
Aantal huishoudens349Aantal2023
Aantal wagens235Aantal2022
Dichtheid adressen19,81Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners25,62Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,42Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,04Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Begijnhofbuurt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder22Aantal2023
Alleenwonend205Aantal2023
Andere persoon20Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)54Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen106Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder24Aantal2023
Kind bij gehuwd paar46Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar11Aantal2023
Lid van collectief huishouden104Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)14Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen54Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Begijnhofbuurt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2018
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Begijnhofbuurt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders202Aantal2023
Eigenaars147Aantal2023
% Huurders58%Percentage2023
% Eigenaars42%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Begijnhofbuurt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden449Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194520Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900349Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen347Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen102Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie448Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Begijnhofbuurt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de Begijnhofbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Begijnhofbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Brugge. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bakkersstraat1 - 98000
Begijnhof1 - 98000
Eiland1 - 98000
Garsoenstraat1 - 98000
Goezeputstraat31 - 498000

Toon alle 16 rijen met adressen...