Statistieken Buurt Betonval Champia

Aantal inwoners per jaar in de buurt Betonval Champia
(zeer grote stijging van 54% naar 730 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Betonval Champia is met 255 inwoners gegroeid van 475 inwoners in 2011 tot 730 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 23 inwoners (4,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Wanze met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Betonval Champia: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Wanze met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Wanze-Centre, 2: buurt Leumont, 3: buurt La Bergere, 4: buurt Betonval Champia, 5: buurt Sucrerie Wanze, 6: buurt Naxhlet.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Betonval Champia voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Betonval Champia ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Betonval Champia

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Betonval Champia. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Betonval Champia: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.763)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Betonval Champia. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Betonval Champia was €35.763. Er waren 391 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Betonval Champia was €13.983.425.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 34 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Betonval Champia in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wanze waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Betonval Champia (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Betonval Champia in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Betonval Champia: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wanze getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Wanze

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Wanze. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Wanze getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wanze

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Wanze. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wanze getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*7.223Aantal2023
Mannen*6.856Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.434Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.707Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.597Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.690Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.782Aantal2023
50 tot 60 jaar*2.032Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.828Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.246Aantal2023
80 tot 90 jaar*619Aantal2023
90 jaar en ouder*144Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Wanze getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.286Aantal2023
Gescheiden*1.547Aantal2023
Ongehuwd*7.313Aantal2023
Verweduwd*933Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Wanze getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften391Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€13.983.425Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.763Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.415Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Betonval Champia.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*13.500Aantal2023
Vreemdelingen*579Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Wanze getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Betonval Champia helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode61072A03-Code2023
RegionaamBetonval ChampiaNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte45Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen316Aantal2023
Aantal inwoners730Aantal2022
Aantal huishoudens302Aantal2021
Aantal wagens415Aantal2021
Dichtheid adressen7,06Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners16,31Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens6,75Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens9,27Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Betonval Champia.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Betonval Champia.

Adressen in de buurt Betonval Champia

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Betonval Champia. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wanze.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Allée du Vicinal1 - 94520
Chaussée de Wavre100 - 984520
Rue Belle-Vue10 - 94520
Rue Betonval1 - 94520
Rue de la Lanterne1 - 94520
Rue de l’Aurore1 - 94520
Rue des Murmures1 - 94520
Rue des Œillets1 - 94520
Rue du Bois1 - 94520
Rue Joseph Pirlot1 - 94520